Градината на покрива

Gradina-na-pokriva

Градината на покрива.

модна и практична
текст: Надежда Генова

Живеем толкова динамично и стремително се движим между коли, задръствания, блокове и гаражи. Поемаме въздух и не можем да си спомним кога за последен път той беше чист и ухаеше на градина. Имам усещането, че вече освен градинката пред къщата в провинцията, която не помня кога за последно посетих, не знам къде да намеря зеленина и цветя?!
И така, провирайки се между колите и стъклените модерни сгради, случайно вдигнах глава и видях, че там горе, съвсем под небето и над изпаренията на града, имаше съвсем истинска жива и цветна градина … там, горе на покрива …
Впечатлена и много заинтригувана, реших да се поразровя, да попитам, да намеря отговори на всички неясни въпроси за градина на покрива.
Оказа се, че изолациите са най-съществената част. А защо, отговорите са на представителя на консорциум „Аква Проект“.

От строителна гледна точка какви са предимствата на „градината на покрива“?
Акцентът върху подобряване качеството на живот в градска среда направи тази тема по-актуална от всякога. В много страни по света затревените покриви са съществена част от архитектурата. Докато в нашата страна покривното озеленяване все още няма необходимата популярност. Ефектът, който може да бъде постигнат чрез озеленения покрив, е многостранен. От една страна, покривните градини имат чисто декоративно значение, с което обогатяват архитектурния облик на сградите през отделните сезони от годината. От друга – те подобряват санитарно-хигиенните условия на средата, като значително може да намалят запрашеността и концентрацията на вредни газове във въздуха, йонизират го и увеличават съдържанието на кислород в него. От екологична гледна точка покривните градини водят до значително подобряване на микроклимата в градовете.

Градината на покрива.

етапите в изграждането на градина на покриваДруго предимство на покривните градини е абсорбирането и оползотворяването на дъждовната вода. Озелененият покрив задържа до 70% от дъждовната вода. Вследствие на което се повишава изпарението от листната маса, което пък води до повишаване влажността и намаляване на температурата на въздуха. От техническа гледна точка покривната градина повишава топлоизолацията на сградата. А също така защитава покрива от ултравиолетовите лъчи. Държа да отбележа, че характер на покривна градина има също и оформяне на зелени площи върху подземни гаражи и паркинги.

Аналогично е изграждането на хидроизолационната система както при покривните градини, така и при надгаражните пространства. В продължение на повече от 40 години покривните продукти на Карлайл са стандарт за издръжливост в различните си приложения. Съчетавайки най-доброто от старото с предимствата на съвременните технологии, Карлайл представя още една нова система – Хидроизолация за градина на покрива. В България екипът на консорциум „АКВА ПРОЕКТ“ предлага професионални решения при проектиране и изграждане на покривни градини, използвайки технологията и материалите на Карлайл.

Какви са етапите в изграждането на хидроизолационната система за градина на покрива?
В основата на покривната градина са изолациите. Полага се топлоизолация, която предпазва помещението отдолу от резки температурни промени, както и хидроизолацията от евентуален конденз, причинен от температурните разлики. След това се полага хидроизолацията, която трябва да е устойчива на външни условия (високи и ниски температури и UV лъчение), корени и остри предмети. Следват дренажни слоеве и хумусен слой, необходим за растежа на растенията. Самите растения се подбират според дълбочината на почвения слой.

Градината на покрива.

В практиката се използват различни видове треви и седуми при малка почвена покривка и различни ниски храстовидни видове с хоризонтално развиваща се коренова система при по-големи почвени легла. Наличието на предварително проектирана автоматична поливна система е препоръчително. Тя доставя точното количество вода, необходимо за доброто развитие на растенията. В зависимост от видовете е възможно да се полива посредством капково напояване или дъждуване.

Какви проблеми биха възникнали при реализирането на един проект и от какво зависи тяхното отстраняване?
Проблемите с една покривна градина могат да започнат с непрофесионално инсталираната хидроизолационна система, както и с избора на такава. Геомембранните хидроизолационни настилки на Карлайл са с доказани качества, тествани през годините. Професионалните решения при проектирането и изграждането на една покривна градина винаги трябва да са съобразени с изискванията на клиентите и възможностите на строителния обект. Снеготопенето, например, би могло да се окаже проблем за една покривна градина. Специалистите в областта препоръчват снегът да не се отстранява. Тъй като част от почвата, зеленината и семената биха се загубили. Вместо това уверете се, че покривната конструкция би могла да понесе допълнителната тежест. А също и че дренажната система би работила правилно.

Друг проблем е неправилният подбор на растителност, що се отнася до типа покривна градина. За пример мога да дам покривна градина с плитка коренова система, в която са засадени храсти. Храсти, чийто корени не биха могли да се развиват в този тип градина, дори напротив – биха повредили хидроизолацията на градината, а оттам следват и проблемите със самия пок­рив. Неправилна инсталация на дренажната система или недобро отвеждане на водите в отводнителната система също са проблеми. Това може да доведе до задържане на вода, забла­тяване и загниване на кореновата система на растенията. Термоизолационната функция на покривната градина се загубва до голяма степен. Освен това общата маса се повишава и опасността конструкцията да поддаде се повишава.

Градината на покрива.

Бихте ли представили спецификациите при изграждането на градина на покрива, в зависимост от вида коренова система на растенията?
Зелените покриви могат да бъдат категоризирани, като са „интензивни“, „полуинтензивни“ или „обширни“, в зависимост от вида на кореновата система на растенията, дълбочината на самата градина, както и от интензитета на поддръжката, от която те се нуждаят. Традиционната покривна градина, която очаква разумна дълбочина на почвата да отгледа големи растения, или общоприети поляни, е така наречената Интензивна (дълбока) покривна градина. Изисква се средна дълбочина на почвата поне 200–250 мм.

Този тип градина има нужда от напояване, хранене и допълнителна поддръжка. Допуска се изграждането Ј на места за отдих, пешеходни алеи, дори декоративни езера. Като, разбира се, всичко това е съобразено с товароносимостта на покривната конструкция.
„Ултраекстензивните“, наречени още плитки или обширни покривни градини, са подходящи за покриви, носещи малък товар и места, които не са означени да бъдат използвани като покривни градини. Разходите за изграждането на този тип градини са по-малки. Почвеният слой варира от 75 мм–170 мм. Недостъпни са за разходка и отмора.

Растенията, които могат да се засяват, са типично ниски, с къса коренова система, месести стъбла, много често това са кактусови видове, които не изискват интензивна поддръжка и поливане.
Полуинтензивна (средна) покривна градина. Този тип градина е за масова употреба, като комбинация от обширните и интензивните покривни градини. Разнообразието в растителността е значително по-голямо, отколкото при обширните покривни градини, но високи дървета и храсти не се допускат.

На кои етапи и в каква степен, разработвайки хидроизолационна покривна система, си взаимодействате с ландшафтен архитект?
Покривната градина и нейното изграждане е неразделна част от проектирането и строителството на сградата. При проектирането на сградата се съобразява какъв тип покривна градина е подходящ от строителна гледна точка. От естетическа гледна точка е много важно какво е приложението на покривната градина и какви ще са посетителите.

Градината на покрива.

Какви са перспективите според Вас пред тази част от строителния бизнес, навлизането на модерните световни тенденции и прилагането им в България?
Градините на покрива отговарят на целите за подобряване качеството на въздуха в градовете, като смекчават парниковия ефект, резултат от бурното развитие на цивилизацията. Предимствата на съвременната градина на покрива бяха демонстрирани в подкрепата на тези системи от страна на Американския съвет за зелено строителство чрез система за оценка на зеленото строителство на LEED (Leadership in Energy Efficient Design).

Инвестицията, вложена в изграждането и поддържането на една покривна градина, е оправдана от гледна точка на нейните предимства. Създадената естествена среда на покрива често е ключов компонент от автономната сграда. Тя създава уют и атмосфера за отмора за служители и посетители, приятно място за коктейли и партита, както и естествена защита и удължаване живота на покрива. Все повече строителни предприемачи залагат в своите проекти възможността за присъствие на зеленина на покрива.
За цветната част на покривната градина, за уханието и провокацията на всички сетива, потърсих мнението на ландшафтен архитект – Иван Райков, а като длъжност е Началник-отдел „Проектиране, изграждане и поддръжка“ от фирма „Home Garden“.

Градината на покрива.

Какви са предимствата на „градината на покрива“ и има ли такива от гледна точка на озеленяване?
Предимства и недостатъци в природата няма…, а в градската среда, дори и сред новите сгради на луксозните комплекси, кътче зеленина само може да ни даде настроение. Покривните градини са стилно решение, когато искаме да живеем в сърцето на задъхващия се град, а ни липсва допирът с природата. От гледна точка на озеленяването „предимствата“ са свързани с естетика, дизайн и професионализъм. Проблемите за решаване са буквално от проектирането до завършването на една покривна градина, задачата е интересна и експериментите са задължителни.

Какви са етапите в изграждането на градина на покрива и взаимодействието на ландшафтния архитект с проектанта на сградата и строителя?
Безспорен факт е общата работа между архитекта, строителя и нас, ландшафтните архитекти. Обикновено ние получаваме плана на покривната градина, когато е достигнат етапът на довършителните работи при строителството, рядко за съжаление можем да се намесим в ситуирането Ј на покривното пространство на сградата, това е решение на архитекта.

Желателно е да се работи по градината още при проектирането на сградата. Така може да се предвидят много от проблемите впоследствие и това да улесни нейното изграждане.Ако може да се говори за етапи в строителството на една градина, то след уточняването на проекта на зелените площи и настилките се предвижда и поливната система, която е неделима част от поддържането на добрия вид на тревните площи и растителността. Едва след това започва аранжирането и засаждането.

Градината на покрива.

Какви проблеми биха възникнали при реализирането на една покривна градина?
При реализацията на проекта най-често възникват проблеми, идващи от факта, че покривната градина не е част от първоначалната идея за сградата, а е решение на по-късен етап. Възникват и технически проблеми по реализирането на една покривна градина. Като например повдигането на материалите на сериозна височина, полагането на хидроизолацията и решенията за оттичането на повърхностните води и много др. Крайният резултат зависи от добрата работа между екипите от архитекти, строители и озеленители. Много често се налага всеки да отстъпи и да направи компромис със своята идея. С идеята, да се постигне общо естетическо и функционално решение.

Какви растения могат да се използват и какви – не, при изграждането на покривна градина?
Най-важното за добрия вид на покривната градина е подборът на растения. Дизайнът на настилката, декоративното осветление и архитектурните съоръжения имат безспорен принос за цялостното решение на пространството, но живият материал, който расте и се развива, има най-голям дял във визията на градината. Растителността се подбира много внимателно и се съобразява както с местоположението, така и с климатичните условия. Винаги може да се правят смели решения, но никога не бива да се пренебрегва биологията на предпочетените видове. Обикновено се подбират ниски дървета, ако дълбочината на почвения слой го позволява, или ниски вечнозелени храсти, както и цъфтящи, които имат плитка коренова система и са сухо- и студоустойчиви.

Не рядко се случва от конструктивна гледна точка да не се предвиди достатъчна дълбочина на почвения профил. Това е един от ограничаващите фактори за растителността. Решението е отливането на клоц, ако конструкцията позволява. Или на геопластики, аранжирани с подходящи декоративни видове. Също така може в покривната градина да се предвидят и скални кътове или малки цветни острови с едногодишни цветя. Градините на покрива дават безброй вариации в дизайна. От модернистични решения между растения и светлина, през семплите геометрични форми, до пъстрите и пищни градини.

Градината на покрива.

Модерно или практично е изграждането на такъв вид градина?
В България покривните градини са мода и лукс. В последните години архитекти и ландшафтни архитекти вървят в посока оборване на това мнение. Все повече покривното озеленяване навлиза във визията на градовете и домовете ни, макар и бавно, но нима не беше така и с озеленяването? То също беше считано за привилегия. А сега на него се гледа като на необходима естетика, неделима част от ежедневието, както в офиса, така и в дома. Не е далеч времето, когато покривната градина ще бъде модно място за партита или неделна спирка за цялото семейство. Особено когато градът се окаже тесен за нашите забавления.

Градът отдавна се оказа тесен, особено в края на тоя задушен и бензиново задръстен ден. Пак погледнах нагоре, а там … Там сигурно ухае на прясно подстригана трева …

Отговорете