Покривните градини

Gradina-pokriva

Покривните градини.

Автор: фирма УНИгардън

Покривното озеленяване или покривните градини навлизат все повече в развитите страни, за да компенсират липсата или недостигът на зелени площи на земята. Освен това те все по-често се изграждат върху офис сгради, като пространство, където служителите могат да отпочинат и да се отдалечат за кратко от работната среда.

Освен като място за отдих и рекреация, а също така и като част от озеленяването на градовете, покривните градини са полезни и необходими и поради много други причини. Всеизвестен факт е че те значително намаляват шума, който в днешно време е сериозен проблем за големите градове, и също така охлаждат сградата през летните месеци и съответно я затоплят през зимните. Изключително важно значение имат и за задържането на дъждовните води, особено при по-силни валежи. С вегетативните си части, дърветата, храстите и тревистите растения в една покривна градина могат да поемат огромно количество влага и по този начин да намалят отточните води и да предотвратят наводнения.

У нас засега за покривно озеленяване почти не се говори. Една от основните причини е че трябва да се вложат повече средства за изграждането на една такава градина. Но трябва да се има в предвид, че тя значително предпазва покрива от вредните външни влияния на средата. Тоест направената инвестиция многократно се възвръща. Наличието им не само удължава живота на покрива, но и придава по-висока естетическа стойност на сградата. Освен това една от основните и функции би могла да бъде отдих и рекреация. С подходящия проект за озеленяване, растителност и малки архитектурни елементи, всеки покрив би могъл да се превърне в един своеобразен ‘оазис’, където живущите в блока или работещите в офис сградата ежедневно да отпочиват.

Покривните градини, поддържане.

Покривните градини с интензивно поддържане изискват по-сложна и скъпа конструкция. Такава, която да издържа на големи натоварвания. И да понесе тежестта на растенията и почвата. И същевременно имат много по-висока декоративна стойност. В нея могат да бъдат включени ниски дървета и храсти, устойчиви на вятър, цветя и малки архитектурни елементи. В днешно време би трябвало в плановете на всяка строяща се сграда, да се предвиди конструкция за покривно озеленяване. Ако искаме да се стремим към устойчиво развитие. Тоест да мислим за бъдещето.

При покривните градини с екстензивно поддържане, изборът на растителност е много по-малък, но пак е един добър вариант, както за подобряването на външния вид на една съществуваща сграда, така и за подобряването на състоянието и и състоянието на микроклиматичните условия на заобикалящата я среда.

Покривните градини са част от озеленяването на един град. И по този начин подпомагат способността му да ‘диша’. Ако са добре направени те подобряват външния вид на сградата. А също и подсилват нейната конструкция, и оказват положително влияние на температурния режим в нея. Освен това подобряват микроклиматичните условия на средата. Намаляват шума и стреса и създават неповторима атмосфера на всяка зелена площ. Всички тези плюсове рано или късно ще станат причина и у нас всеки покрив да си има градина.

източник: УНИгардън

Отговорете