Погрижете се за моравата

Zelena-morava

Погрижете се за моравата.

Косете, щом тревата достигне 10 см.
Една от най-важните грижи за тревата е поливането. Добре е това да е дъжд, но в периода май-юли резервите в почвата от вода не достигат и затова поливането е наложително за добрия й вид. Полива се чрез дъждуване. Така не се рискува да се съберат семената на групи при младия посев. По този начин водата попива бавно и на по-голяма дълбочина. Овлажнява се въздухът и се подобрява микроклиматът за цялата градина.

При избора на честотата на поливките трябва да се имат предвид и индивидуалните нужди от вода на отделните видове смески: влаголюбиви или сухоустойчиви. От значение са и резервите от вода в почвата. Тежките глинести почви задържат повече вода, докато структурните дренирани почви трябва да се поливат по-често.
Ниско окосената трева има по-голяма нужда от вода. По-младият посев също. След ниското окосяване на тревата се извършва нейното аериране. То усилва жизнеспособността на културните житни треви спрямо плевелите. Изважда се също сухата трева от основата на чима, за да може той да диша. Това се извършва няколко пъти годишно.

Друг важен момент за поддържането в добър вид на тревата е правилното и навременно косене. Това е важна операция за получаване на гъст килим.
Първото косене се извършва, щом тревата достигне до 6-8-10 см. Тази първа коситба е решаваща за вкореняването и сгъстяването на тревния чим. Втората коситба се прави, когато тревата отново достигне до 8-10 см. При следващите тревата трябва да се поддържа на тази височина. Не се допуска оставянето на окосената трева, защото посевът се задушава и пожълтява. Препоръчва се косене в сухо време. Начинът на косене е също важен за добрия вид на тревата. Коси се в една посока и в определен ред. Повторното минаване деформира тревата.

Отговорете