Палма Вашингтония

Palma-Vashingtoniya-Washingtonia

Палма Вашингтония.

Washingtonia.
Родът обхваща два вида ветрилни палми, които външно приличат на Pritchardia, чийто подрод са били до 1879 година. Washingtonia развива здрави, издути в основата солитерни стъбла, които стават много високи и образува почти кръгли ветрила, които за разлика от много видове палми, не падат, когато достигат определена възраст, а се обръщат надолу и обвиват ствола като облечени една над друга фусти. Оттук и точното американско наименования. В търговската мрежа се предлагат:

Палма Вашингтония в саксия• Washingtonia filifera
Тя достига височина над 20 м при диаметър на стъблото 1 м. Дръжките на зелените до сиво-зелени листа са отчасти много бодливи, а сегментите са разрязани на върха. Между сегментите висят много дълги, бели, отчасти къдрави нишки. Плодовете са овални, дълги ок. 6мм и черно-кафяви.

• Washingtonia robusta
За разлика от предишния вид, стъблото, което в основата си има форма на слонски крак, е с диаметър само 25 см. Без листните основи то е грапаво и сиво-кафяво на цвят. Ръбовете на листните дръжки на младите растения са изцяло покрити с бодли. В горната си част дръжките са с червено-кафяв оттенък. Нишките между листните сегменти, както и въоръжението на листните дръжки намаляват с напредването на възрастта.
Основата на листните дръжки заедно със ствола имат живописен вид. Вашингтониите растат доста бързо и в голям съд може да достигнат над 2 м ширина и 3 м височина

Култивиране: Вашингтониите са любими декоративни растения и са подходящи за култивиране в саксии и контейнери. Като типично растение за сдудена къща, през зимата те не трябва да бъдат на много топло и тъмно място. Растенията образуват голяма коренова маса и затова трябва да се прехвърлят в по-големи съдове по-рано от други родове. Пресажда се, когато е необходимо, в хранителна тревна или компостна пръст.

Палма Вашингтония.

Семейство: Arecaceae, палмови.
Произход: Родината на палмата е северозападно Мексико и югозападната част на САЩ. Тя се среща заедно с друга растителност в района, в долините, близо до водни басейни, но също така и в сухи области.

Месторастене: старите екземпляри на слънчево, а младите на светло до полусенчесто.
Субстрат: Оптимална пръст или глинеста градинска пръст с пясък.
Поливане, торене: В периода на израстване се полива обилно и до август се наторява през 14 дни с намалени дози. Важно: не се полива в сърцето на растението, за да не загнива.
Други грижи: Няма.
Презимуване: На светло при 5-8оС. Полива се малко. Младите растения се пресаждат през пролетта, а старите само ако туфата напира да излезе извън съда. Необходим е добър дренаж!

Вредители, болести: щитоносни въшки.
Размножаване: през цялата година чрез семена.
Съвети за оформление: вашингтонията е солитерно растение, което расте доста бързо и изисква много място.
Предупреждение: опасност от нараняване по шиповете на листните дръжки.

Вижте още информация на тема палми.

Коментари (3)

  1. Не знам къде ги четете тези работи че трябва да се поливат на определено време .Тази палма расте в изключително мочурливи места гледайте научнопопулярните филми и ще разберете, аз имам такава която стои в съд който отдолу има огромен леген почти колкото съда и съдът има толкова вода която стига почти до нивото на саксията преди да прелее.Палмата е на 45 години и не е боледувала до сега.

  2. Аз имам две от скоро,но листата започнаха да пожълтяват.От какво се получава това

Отговорете