Най-старото растение в света

Staro-darvo-Pinus-aristata

Най-старото растение в света.

В Белите планини в Калифорния на височина около 3000 м над морското равнище расте невзрачният бодлив бор – иглолистно дърво, което наричат още четинесто или осилово дърво, Pinus aristata ( сем. Pinaceae).

Напоследък беше установено, че това е най-старото растение в света. Въпреки че тези дървета на височина достигат 10 м, по възраст те надминават дори гигантските секвои.

Бодливият бор расте при особено трудни условия. Среща се в райони, където годишните валежи са само 250 мм. A почвата е твърда като камък. Под влияние на силните бури, които се развихрят на откритите склонове, дърветата са приели необикновени форми. Стъблата и клоните им са странно изкривени. И имат много надлъжни пукнатини. На платото Каибаб в полупустинна местност, изолирана от три страни с дълбоки каньони, се е запазила девствена гора от бодлив бор. Тя прави необикновено впечатление на онези, които навлязат в нея.

Възрастта на най-стария бодлив бор, отсечен съвсем неотдавна, е 4900 години, т.е. той е най-старото растение на земята. Възрастта на най-старите, вече мъртви дървета, установена чрез радиовъглеродния метод, достига до 7100 години.

Намирането на мъртви бодливи борове в планините на Калифорния е дало възможност на учените на основата на годишните нараствания да изследват климатичните условия от преди 7000 години. Годишните кръгове на бодливия бор са необикновено тесни – например на парче дървесина с ширина само 2.5 см са намерени 75 пръстена на годишни нараствания.

Коментари (3)

  1. Някога ни учеха, че най-старото дърво е Гинкото. То е едиственото дърво преживяло ледниковия период. Нима това не е вярно?

  2. Гинкото е доста стар вид запазил се до наши дни, да го сравняваш с бора е все едно да сравняваш папрати и дървета в еволюционно отношение. Калифорнийският бор е дърво, което редом с баобаба и гигантските секвои се нарежда сред призьорите по дълголетие.

Отговорете