Щамбови рози

shtambovi-rozi

Щамбови рози – Димови.
Розите, оформени като дръвче с високо стъбло и корона, е мечтата на всеки истински ценител на красивото. Ако го имате в двора, трябва да полагате за него по-специални грижи. Едно от най-ефектните творения, получени при работа с царицата на цветята, е щамбовата роза, известна повече като „розово дърво“. Смята се, че първите щамбови рози са получени от обикновената шипка Rosa canina в края на XVIII век. С това започва триумфалното шествие на прекрасното розово дръвче, което винаги е предизвиквало възторг у почитателите на красивото. До този момент в колекцията на нито един розариум в света не липсват щамбови рози. Тяхната височина е различна. Съществуват миниатюрни щамбови рози, чието стъбло достига височина 40-45 см. Полущамбовите са с височина 70-80 см, а щамбовите са истински „гиганти“, защото се извисяват на 90-110 см.

За да се създаде една щамбова роза, са необходими три години, като на първата година върху корена на дива шипка се облагородява междинник, който също е дивачка, но има свойството за няколко години да стане прав и надебелява дотолкова, че да поддържа короната. Върху междинника през следващата година на височина по желание от 1.00 м до 1.50 м се прави същинската присадка на калем от благородна роза. Обикновено сортовете, използвани за това облагородяване, са от рода на полиантово-хибридни рози, които са нискорастящи, студоустойчиви, многоцветни и дребноцветни, отличаващи се с обилен и продължителен цъфтеж. Тези рози дават възможност за формиране на компактна корона чрез подрязване и постигане на дълъг и траен цъфтеж на розовото дръвче.

При засаждане на щамбовите рози е добре това да бъде направено след 1 юни. Дотогава е добре растението да бъде в контейнера, за да се развие добре кореновата му система. След засаждане трябва да бъдат обилно поливани, тъй като щамбовите рози се нуждаят от повече вода.

Щамбови рози – Димови.

Царицата на цветята, е щамбовата роза, известна повече като „розово дърво“.