🌱 Посадъчни материали ⛳ Затревяване зачимяване хидропосев

ORGANIC SOLUTIONS

1253logo_bg

Отглеждане на тревен чим – Organic Solutions.

Отглеждане на тревен чим - Organic Solutions

Най-мащабният производител на тревен чим на Балканите.
Експертни съвети.
Регенерация и поддържане на спортни треви.
Изграждане на спортни терени.
Напоителни системи .
Професионални тревни семена.
Торф, дългодействащи торове.
Машини и оборудване за спортове на трева.