Декоративни разсадници🌴 Градински центрове 🌳 Онлайн магазини 💻 🛒

БУЛЛАНД ТРЕЙД ООД VIP

Logo-Bulland-Trade

Декоративни растения – Булланд Трейд.

Декоративни растения - Булланд Трейд

ОНЛАЙН МАГАЗИН – http://bulland-ltd.com/

Фирма „Булланд Трейд” ООД е основана през 2004 год. с основна дейност производство и търговия на декоративни растения.

В  декоративният разсадник, разположен в с. Братаница, обл. Пазарджишка се отглеждат по холандска технология и европейски стандарт висококачествени широколистни цъфтящи и вечнозелени храсти, иглолистни храсти и едроразмерни дървета.

В асортимента на произвежданата растителност е застъпено богато видово разнообразие – повече от 200 широколистни и над 100 иглолистни видове. Храстите се отглеждат в контейнери с вместимост 1.5 , 3, 5 и 10 литра, а дърветата в 45, 75 и 100 литра.

Декоративни вечнозелени растения - Булланд Трейд

Това създава възможност растителността да бъде засаждана през цялата година и по този начин да бъдат улеснени усилията на специалистите по ландшафтното устройство,както и на всички, които имат отношение към красотата на растителния свят

Разсадникът приема посетители с професионален бизнес интерес всеки ден с предварително уговорена среща. И любители, желаещи да закупят единични бройки растения в нашия градински център. На разположение сме от 8.30 до 17.30 часа през седмицата, от понеделник до петък, и до 14.30 часа в събота.

Декоративни растения – Булланд Трейд.