🌳 Градински центрове 👌 Организации, Асоциации, Инициативи

Ботаническа Градина на БАН

Logo-Botanicheska-gradina

Ботаническа градина на БАН

Ботаническа градина на БАН, цикас

Ботаническата градина на БАН е специализирано академично звено с предмет на дейност поддръжка на документирани колекции от живи растения за образованието и експерименталната ботаника. Обществената функция на Градината е свързана с проблемите на проучване и опазване на биологичното разнообразие.

И разпространяване на знания за него сред най-широки обществени слоеве, с оглед изграждане на отношение към устойчивото стопанисване на биоразнообразието.

Ботаническата градина е в състава на БАН от 1947. Тя наследява основаната през 1882, Царска ботаническата градина.