Поливни системи 💧

АКВАНОЙС EООД

logo aquanoise

Поливни системи – Акванойс ЕООД

Поливни ситеми - Акванойс ЕООД

С повече от 8 годишния си опит фирма Акванойс ЕООД предоставя на свойте клиенти експертно обслужване за поливни ситеми и озеленяване. Нашият опитен персонал и лично отношение към клиентите, ни прави една от най-добрите и предпочитани фирми в областта си.

Основната дейност на компанията е в следните направления:

Проектиране, доставка и изграждане на поливни системи и помпени станции за градини, паркове, хотелски комплекси, ваканционни селища, спортни комплекси и голф игрища.

Проектиране на екстериорно и интериорно озеленяване състоящо се от компютърна визуализация на паркоустройствени проекти. И пълна проектно-сметна документация изготвена от правоспособни ландшафтни архитекти.

В дейността си обхващаме целия процес. От раждането на идеята, проучвателните дейности, проектирането. До доставката, изграждането и гаранционната и извънгаранционна поддръжка и сервиз.

Поливни ситеми – Акванойс ЕООД.

Мисията на „Акванойс ” ЕООД е да създава и популяризира ландшафтното изкуство. Да възпитава и да развива естетическото чувство на българския потребител. И да достави радост, предлагайки му един наистина висококачествен продукт на ландшафтния дизайн. Екипът на Акванойс – специалисти в областта на озеленяването, интериорния и екстериорния дизайн, се стреми да предложи естетични и ефектни решения, като се съобразява в най-голяма степен с естествените особености на ландшафта.

Ние сме една от български фирми в сферата на автоматизирани поливни системи, ландшафтното напояване, капково напояване и дизайн – проучване, проектиране, изграждане, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на поливни системи, тревни площи, открити и закрити пространства. Фирмата има голям брой изградени обекти на територията на Република България. Като – офиси, хотели, търговски центрове, еднофамилни дворове, детски кътове, прилежащи площи към промишлени предприятия от нов тип. И зелени площи към сгради на държавната администрация, ваканционни селища и туристически обекти.

При нас работят дипломирани инженери и специалисти от области, пряко свързани с дейността на фирмата. Екипът има сериозен теоритичен и практически опит. Опит в проектирането, изпълнението, реконструирането и поддържането на автоматизирани поливни системи, А също и в капково напояване на открити и закрити зелени площи.

Фирмата е специализирана в проектирането и изграждането на автоматизирани подземни, поливни системи свързани с аграрното и ландшафтно напояване. Предлагаме широк набор от помпи и помпени станции за битово и промишлено водоснабдяване. Като за целта се стремим да предложим на своите клиенти широка гама продукти на водещи световни фирми.