Градина…в офиса?

gradina-ofis

Градина в офиса?

Какво трябва да знаем,преди га пристъпим към озеленяване на офиса. Градината представлява последователност от отворени пространствени картини, които се появяват една след друга. Богатите цветове, редуването на светлина и сянка доближават градинското изкуство до парковото. Всичко в градината напомня за естествената природа, въпреки че е насочено към човека. Когато градинската композиция е най-близко свързана с дейността на човека и неговите цели, когато е хармонично балансирана. Тогава, тя носи само положителни емоции. Артистичният триизмерен дизайн на паркове и градини е резултат от композиционния синтез на различни елементи. А именно: пейзажна растителност, водни ареали, архитектурни и скулптурни форми, неживи елементи.

С линията се запознаваме още от най-ранно детство – помните ли картинките, които се получават, когато се свържат точките с поредни номера, или пък колко е трудно да оцветиш рисунка, без да излизаш от очертанията. По-късно човек трябва да се научи да пише в права линия, както и да открие какво означава една хоризонтала. В градинския дизайн формата на линията създава усещане както за посока, така и за движение. Окото автоматично следва хоризонталната линия покрай пътеки, растителни лехи, а по вертикала – формите и структурите на растенията. Няма значение дали това ще бъде ръбът на пътеката, кривата на цветната леха или силуетът на растенията. Нежните, бавни криви и хоризонтални линии имат успокояващ ефект, докато назъбените диагонални и вертикални линии създават повече вълнение и напрежение.

Градина в офиса?

ландшафтен проект за бизнес сградаПравите линии се възприемат като официални и структурни, докато кривите създават усещане за натуралност и релаксация. Правите линии насочват окото по-директно от кривите. Така линията влияе на „настроението“ на пейзажа и трябва да е във връзка с цялостната насока на темата. Повечето от новите пейзажи „употребяват“ повече криви линии, за да компенсират твърде структурираните елементи на архитектурата и твърде структурираното качество на модерния живот.
Формата, дефинирана от линии, е може би най-трайният елемент в градинския дизайн. Това е първото нещо, което човек вижда, като погледне една градина от разстояние. Всяко растение има определен хабитус, уникална големина и обем, които се развиват и променят с нарастването на растението. Тези форми, били те пирамидални, каскадни, колоновидни, разпростиращи се или кръгови, разделят и дефинират пространствата в градината.

Мястото на определено растение може да блокира гледката, да я отвори или пък да я промени, в зависимост от нарастването му и хабитуса. Тези качества на растенията често се променят през сезоните и преструктурират линиите на градината. Формата на избраните растения и тяхното разположение са изключително важни за създаването на удобни, динамични пространства и приятни силуети. Формите могат да се допълват или да контрастират. Можем да използваме високо колоновидно растение, за да допълним архитектурата на сграда със стръмен, изпъкнал покрив. Или пък, ако желаният ефект е контраст, можем с тези вертикални архитектурни елементи да комбинираме ниски, разпростиращи се растения. Няма строги правила за използването на определена форма, но е важно да се съобразят ефектите, които придава формата на общия дизайн на пейзажа.

Градина в офиса?

Текстурата в градината създава чувствени и визуални вълнения. Най-общо това означава съотношението между обема и празното пространство на листата, кората на дърветата или цветята, и се променя със светлината през деня и със смяната на сезоните. Връзката между текстурите на различни територии в пейзажа има голямо влияние върху дизайна. Например, контрастиращи текстури могат да бъдат използвани за стимулиране на визуален интерес. Необходим е обаче баланс между визуалната стимулация и приемствеността – твърде ярък контраст води до объркване, а резултатът от твърде семпъл контраст, е скучен пейзаж.

Най-общо казано хубавата текстура се възприема визуално – омекотена, елегантна, формална и далечна, т. е. визуално пасивна, докато за по-обикновените текстури се смята, че са домиращи и по-близки до наблюдателя. Взаимодействието между различните текстури създава интересна картина и може да влияе върху хармонията и настроението на пейзажа. Така хубавите текстури могат да бъдат инструмент за създаване на чувство за перспектива в малка градина, правейки пространството да изглежда по-голямо. От друга страна преобладаващи растения с по-семпли текстури правят градинското място да изглежда по-малко. Силните, контрастни текстури прибавят драматизъм и интерес на градината.

Всичко казано дотук се отнася до хората, които искат да са наясно с правилата за създаване на красив пейзаж в личната им градина. Нужни са специалисти, които могат да превърнат работното ви място, с помощта на растенията, в толкова приятно, колкото е и вашата градина.
На кои характеристики бихте наблегнали при реализацията на ландшафтен проект за бизнес сграда ?
На ситуирането и прокарването на алеи, на архитектурата на сградата, на видовото разнообразие на растителността, също така и съобразяване с някои изисквания на инвеститора.

Градина в офиса?

Каква е разликата в озеленяването на различни помещения – офиси, търговски площи или развлекателни центрове?
Разбира се, има разлика. При проектирането на екстериор на офиси в повечето случаи се търси по-строг геометричен стил. Пейзажен стил се проектира обикновено в зоните за почивка или ако има прилежащи спортни съоръжения за служителите. Точно обратната логика се следва при развлекателните центрове.

Как, според вас, трябва да се озелени една модерна офис сграда, без това да попречи на деловия дух в нея?
Най-подходящ е строгият геометричен стил. Растителността трябва да отговаря на лукса на сградата, съчетана така, че да позволява формираща резитба.
Какви растения и колко големи бихте използвали?
Бихме включили в проекта както вечнозелени, така и листопадни. Височината на растителността зависи от редица показатели, като архитектурата на сградата, композицията на растителността при проектиране, посочената от инвеститора финансова рамка.

Градина в офиса?

Задължително ли е използването на водни каскади или други подобни декорации с цел по-голяма атракция и не би ли направило това офис сградата просто по-помпозна?
Не е задължително включването на водни площи, но когато са проектирани в геометричен стил, те придават по-голям лукс на офис сградата.

Защо трябва да се обърнем към специалист, озеленявайки офиса или хотела, а не да разчитаме на собствени идеи?
Защото ландшафтният дизайн е професия. Не може човек да разбира от всичко.

видяна: 2330

Отговорете