Декоративните настилки

Dekorativni-nastilki

Декоративните настилки.

При цялостното изграждане и благоустрояване на частния парцел несъмнено основна роля играе алейната мрежа. В нея се включват всички видове градински настилки, декоративни елементи по тях и плочопътеки в зелените масиви. Предназначението им е да осигуряват безпрепятствено предвижване на посетителите до всички архитектурни съоръжения и елементи в зелените площи на парцела.

В зелените площи с обществено предназначение (парковете, лесопарковете, крайселищните зони за отдих) се използват и “трайните” настилки- паважните, асфалтобетоновите и бетоновите. Те биха могли да се използват при подходя към гаражи за автомобили или към други съоръжения с чисто функционално предназначение. Тези настилки са устойчиви и трайни за движение на превозни средства, но в същото време те трябва да се ограничават само в обслужващия “тракт” на вилния парцел. В архитектурно-художествения ансамбъл на парцела обаче не могат да намерят приложение.

Декоративните настилки. Трошенокаменни пътеки.

Трошенокаменната настилка намира сравнително най-широко приложение в зеленото строителство у нас. Тя е евтина, но по-нетрайна, ако по нея минават превозни средства. Трошенокаменната настилка се използва в зелените площи за движение на пешеходци. Тя е естетически оправдана и ефективна, когато за горен слой – пясък се използва бял или светло-кафяв кварцов пясък или отсявка със сивогълъбов цвят. Това великолепно контрастира на заобикалящата растителност през всички сезони на годината.

1. Трошенокаменна настилка с основа – изгражда се при песъчливи почви. Тя има следния напречен разрез: тънък изкоп до 40 см , в който има 15-20 см слой ломен камък, 10-15 см чакъл и 1-2 см пясък. Ломеният камък се нарежда и се уплътнява.
В края на настилката се монтират градински бордюри.
2. Трошенокаменна настилка без основа – изгражда се при по-силно свързани почви (от типа на глинестите) и при по-слабо или средно натоварени алеи. В изкоп до 35 см се нареждат 15-20 см ломен камък, 5-6 см уплътнен чакъл и 1-2 см уплътнен пясък. Отстрани настилката се ограничава с градински бордюри 8-20-50 см.
3. Трошенокаменна настилка баз основен калдъръм се прави при силно свързани почви със следния напречен разрез: в изкоп с дълбочина до 35 см се насипват 20 см уплътнен чакъл и 1-3,5 см пясък.

Декоративните настилки. Как да ги направим.

При изграждането на трошенокаменните настилки трябва да се изкопае леглото на настилката – да се валира до необходимата плътност, да се поставят градинските бордюри, и да се положат всички пластове строителни материали и да бъдат валирани до необходимата плътност. Валирането става от краищата към средата на настилката. За един кв.м. чакълен пласт са необходими 8-12 л. вода. Водата се разпръсква при движението на валяка. Можете да използвате и ръчен валяк, като минете 100-150 пъти. За декорация на градината можете да използвате и баластрова настилка с дебелина на основата до 20 см. Правят се още пътеки от строителни отпадъчни материали, но те са много нетрайни.

Има и още един вид настилка, която би могла да се използва при изграждането на вилните парцели. Това е настилка от камъчета с подбрана големина от 35 до 100-120 мм върху циментов разтвор. Камъчетата се подбират и се измиват. В изкоп от 20 см се насипва 5 см изравнителен пласт пясък и се валира, отгоре се слага циментов разтвор 10-12 см. В края настилката се ограничава с градински бордюр. В цимента се нареждат камъчетата, така че 2/3 от общата им повърхност да са в разтвора. Тази настилка е за по-малки площи (2-4 кв.м). Тя се използва около декоративни чешми, фонтани, стенни чешми и комбинации в плочници.

Отговорете