ДЪРВЕТАТА в двора

darveta-zeleno-bg

ДЪРВЕТАТА в двора.

Текст: Росен Соколов

КОГАТО ГОВОРИМ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ГРАДИНИ И ГРАДИНСКА РАСТИТЕЛНОСТ, Е РЕДНО ДА ЗАПОЧНЕМ С ДЪРВЕТА. ЗАЩОТО ТЕ ВИНАГИ ДОМИНИРАТ СЪС СВОИТЕ РАЗМЕРИ.
ИЗБОРЪТ НА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ ЗА ЕДНА ГРАДИНА МОЖЕ БИ Е НАЙ-ОТГОВОРНАТА ЧАСТ ОТ НЕЙНОТО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ. ДОКАТО ЦВЕТЯТА И ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ МОГАТ ДА СЕ МЕНЯТ ДОРИ ЕЖЕГОДНО, А ХРАСТИТЕ ЗА ДВЕ-ТРИ ГОДИНИ. ПРИ ДЪРВЕТАТА ТОВА ДАЛЕЧ НЕ Е ТАКА. ДОРИ В НАЙ-ДОБРИЯ СЛУЧАЙ, КОГАТО КУПУВАМЕ ЕДРОРАЗМЕРНА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗКОШНИ ВЪЗРАСТНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ Е НУЖНО МНОГО ВРЕМЕ.
ТРЯБВА ДА ОТБЕЛЕЖИМ СЪЩО ТАКА, ЧЕ НЕЗАВИСИМО КОЛКО ЕДРО ИЛИ КРАСИВО Е ЕДНО ДЪРВО, С ВЪЗРАСТТА ТО ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОДОБРЯВА ДЕКОРАТИВНИЯ СИ ЕФЕКТ. КАТО В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПРАВЯТ САМО НЯКОИ ВИДОВЕ С МЕКА ДЪРВЕСИНА И КРАТЪК ЖИВОТ.

ДЪРВЕТАТА В ДВОРА. ДЪРВЕСНИ ГРУПИ.

ДЪРВЕТАТА В ДВОРА. ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЪРВЕСНИ ГРУПИВ парковете и градините се използват големи дървесни формирования, наречени дървесни масиви, и по-малки, наречени дървесни групи. Броят на дърветата в групите е сравнително малък и нечетен 3, 5, 7, 9 и повече. Те се подразделят на два основни вида: обикновени дървесни групи и пейзажни групи. Пейзажните групи са по-големи. Те съдържат над 9 дървета. Обикновено се използват като преходни обеми между дървесните масиви и откритите площи в големите паркове. Този вид групи са почти неизползваеми в дворните градини. Най-вече, поради необходимостта от повече място за тяхното изграждане и за правилното им експониране. Все пак трябва да кажем, че често в по-големите дворове задният план се изгражда именно от големи дървесни групи. Те могат най-точно да се определят като нещо средно между парков масив и пейзажна група.

ДЪРВЕТАТА В ДВОРА.

Обикновените дървесни групи са по-малки, те са съставени от 3 до 9 растения. В парковете се използват за детайлно изграждане на парковите картини, докато в градината те обикновено имат основна функция, като най-големи растителни обеми. Погрешно е да се смята, че този тип дървесни групи трябва да се създават задължително от високи видове, те могат да бъдат изградени успешно и от дървета със скромни размери.

Обикновените дървесни групи биват два вида – плътни и ажурни. Ажурните групи се изграждат от видове с рехава корона, които използват да се видят обектите, разположени зад тях. Ажурните групи са за предпочитане, когато зад тях има някокъв зелен обем массив, по-голяма дървесна група или уличното озеленяване. Този вид дървесни групи имат сравнително слабо самостоятелно присъствие, затова при липса на растителност, която да оформи задният план той не се препоръчва. Плътните обикновени дървесни групи са изградени от дървета с по-плътни корони, обикновено се използват подлесни храсти и дървета, които да сгъстят групата още повече. Плътните групи стоят много по-тежко в зелената среда и още се възприемат задоволително дори без растителен фон на заден план. Плътните дървесни групи освен като допълнителен детайл могат да служат и като основен растителен обем в малките дворове.

ДЪРВЕТАТА В ДВОРА. ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЪРВЕСНИ ГРУПИ.

При създаването на дървесни групи разстоянията на засаждане трябва да са такива, че да позволяват развитието на естествена по обем и форма корона. Възможно е и по-гъсто засаждане, така че няколко дървета да формират обща корона, то в този случай те трябва да са от един и същи вид или от видове с многоблизки растежни особености и форма на короната. При широколистните дървета минималното разстояние на засаждане е 3-4 м, докато оптималното е 5-8 в зависимост от вида. При създаване на дървесна група от ниски видове като дървовидно оформени хибискуси, люляк, лигуструм, различни глобозни и плачещи форми разстоянията могат да бъдат от 1 до 5 метра в зависимост от вида, формата, очакваните размери и желания ефект.

Схемите на засаждане трябва да са такива, че по никакъв начин да не личи, че дърветата са изкуствено засаждани. В центъра на по-големите групи се допуска по-правилно и гъсто засаждане, но към периферията дърветата трябва да са разположени възможно най-свободно при достатъчно разстояние, за да проявят естествената форма на короната си.

ДЪРВЕТАТА В ДВОРА. ПОДБОР НА ДЪРВЕТА ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ГРУПА.

В обикновените дървесни групи големият контраст по отношение на формата и цветовете не е много желателен, той е по-характерен за пейзажните групи. Въпреки това могат да се комбинират видове с по-строги колоновидни или пирамидални и такива със закръглени корони. Изборът на видовете, които ще използват в една дървесна група, зависят от много условия: максимален размер, който мястото позволява, наличие на близко разположена растителност и нейния характер, сградите, техните форма и размери, както и цветовия им ефект.

ДЪРВЕТАТА В ДВОРА. СОЛИТЕРИ.

Използваните самостоятелно дървета в градинарството се наричат солитери. С тези растения се дооформя обемният облик на градината. Като единични растения могат да се отглеждат само екзмепляри от ефектни видове и форми. Обикновено се търсят ефектно цъфтящи или видове с необичайна корона ствол и т.н. Броят на единичните растения в една градина не бива да е голям, в средна по размери градина не би било оправдано използването на повече от 1-2 солитера, макар това да е относително. При малки градини за солитери могат да се използват дребни дръвчета или едри храсти.


 

Отговорете