Алпинеуми и скални кътове – какво да научим за тях?

alpineum-2

Алпинеуми и скални кътове – какво да научим за тях?

Алпинеумите или скалните кътове са едни от най-атрактивните елементи на дворното пространство.

Алпинеумите и водните площи изискват слънчево местоположение и поради характера на формите си се съчетават много добре в комбинация. Много често алпинеумът е място откъдето тръгва водна каскада или създава декоративен фон за водната площ и растителност.

Алпинеумът може да се разположи в тревна площ в някои от притегателните визуално точки на градината. Той може да се изгради в предварително подготвено легло от трошен камък. За свързване с околната настилка, да служи за естествено укрепване на откоси, прикриване на огради или просто да е елемент, който раздвижва визуално терена на градината.

Техника на изграждане на алпинеуми и скални кътове:

1. Като база за формиране на терена е добре да използвате камъни, неплодороден слой от почва, извадена при изкопни работи. Желателно е да избягвате строителни отпадъци – бетон, цимент, които могат да увредят растителността.

2. За повърхностния слой от 1 до 25 см. почва е добре да използвате плодородна почва с примес на пясък и торф.

Изграждане на алпинеуми и скални кътове:

3. В зависимост от стила за изграждане на алпинеуми и скални кътове може да използвате различни по вид камъни. Камъни може да бъдат според Вашите предпочитания – морени, едри обли речни камъни. Те постепенно да прелеят в ивици от по-дребен речен и трошен камък. Може и традиционните варовикови камъни за алпинеуми с дупки. Започвайте подреждането на камъните винаги отдолу нагоре, като стремежа е да образувате разчупени, с неправилна форма тераси.

4. След поставянето на всеки следващ ред камъни почвата около тях трябва много добре да се трамбова, за да се избегне свличането им при поливане и обилни дъждове.

5. Общо алпинеума трябва да придобие плавна, елегантна форма. Като най-горната тераса е добре да се оформи по-равна, за да може да се разположи растителност. Наклоните трябва да са различни, но плавни и създаващи хармонична форма. Подберете няколко големи камъни с интересна форма. Разположете ги в групи хоризонтално и вертикално за създаване на акцент и оформяне на върха на алпинеума.

6. Между камъните оставете гнезда за засаждане на растителност, които запълнете с плодородна почва, примесена с пясък или торф, в зависимост от подбраната растителност.

7. Засаждането на растителността започва отгоре надолу, като най-големите видове се разполагат на последната тераса, в асиметрични групи или в подножието на алпинеума;

8.Следните видове са подходящи за използване на озеленяване на алпинеуми и скални кътове:
8.1. дървета и храсти – Acer palmatum, Albizzia, Betula, Cercis, Catalpa, Chamaecyparis, Corylus, Cornus, Hibiscus, Ilex, Lonicera, Machonia, Мagnolia, Malus, Picea, Pinus mugo, Prunus, Rhus typhina, Sorbus, Thuja, Tsuga, Taxus,Yucca и др.;

8.2. почвопокривни – Berberis, Cotoneaster, Erika, Juniperus, Hebe, Hosta, Lavandula, папрати и др.;

8.3. декоративни треви, цветя и алпийска растителност – Alyssum, Аrmeria, Аster, Calluna, Campanula, Cortadelia, Dianthus, Festuca, Gentiana, Geranium, Iris, Ophiopogon, Saxifragа, Sedum, Sepmervirum, Santolina, Senecio и др.

Отговорете