Камелия

888camelia700_bg

Фирма за контакти:

ALBANIDIS Floriculture Products

Камелия (Camellia), продажби на едро.
Камелията (Camellia) от семейство Чайни (Theaceae) отдавна е завоювала сърцата на милиони хора по света.

Сезонни цветя – собствено производство в Гърция от декоративен разсадник Албанидис.