ПРЕСТАН КОМЕРС ООД

Престан Комерс ООД

“Престан Комерс” ООД е българска фирма с основна дейност проектиране, производство и поддръжка на пречиствателни станции за битово-фекални и промишлени отпадъчни води, канално-помпени станции, пластични резервоари и специализирани решения при трудоемки ситуации.

Фирмата започва своята дейност през 2013 год, а около две години по- късно успешно преминава през сертифициране по ISO 9001-2008 за проектиране, производство, монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на ПСОВ, КПС, резервоари и елементи свързани с тях.

Какви продукти и услуги предлагаме?

-Проектиране и производство на пречиствателни станции за отпадъчни води (битово- фекални и промишлени).
-Проектиране и производство на помпени станции за чисти или битово- фекални води.
-Производство на пластични резервоари за течни, твърди и прахообразни материали, с възможност за обем над 40 куб.м.
-Каломаслоуловители (за гаражи, автомивки, подземни гаражи и т.н.) и Мазниноуловители (за ресторанти и хранителни магазини).
-Водоплътни изгребни ями.
-Нестандартни решения в сферата на ВиК мрежите- водоплътни стомано- бетон/полипропилен РШ, стълби за РШ и други.
-Доставка и монтаж на помпени агрегати.
-Индивидуални решения за нестандартни случай при проектиране.