Знаци върху етикетите на цветята и тяхното значение …

Etiketi-rasteniya

Знаци върху етикетите на цветята и тяхното значение.

Голяма част от вносните растения имат етикет. Задължително на етикета е изписано името на растението и кратка информация за него. Като: размер; период на цъфтеж; разстояние на засаждане; изисквания и др. А също така коя е фирмата на производителя и най-важното – насоки за правилното отглеждане. Ако спазвате указанията, това ви гарантира здрави и обилно цъфтящи растения. Но как да тълкуваме знаците?
Нека, да разгледаме тези символи:

☼ Слънце. Символът на слънцето показва дали растението е слънцелюбиво или има нужда от засенчване. В такъв случай слънцето е на половина, пред него има облаче или друг вид подсказка, че не е добре растението да е изложено на преките слънчеви лъчи;

NPK или торове. Цифрите и буквите показват колко често и в каква доза да се наторява. Например 1х/М означава едно подхранване месечно, а 1х/W- едно подхранване седмично. Все пак препоръчваме да следвате характеристиките на самия тор, а не на етикета на растението.

? Капка или лейка са символ за поливането. Повече капки означават по-обилна дажба и обратно. Ориентировъчно може да са изписани същите цифри и букви, както за подхранването.

Знаци върху етикетите на цветята и тяхното значение.

✂️ Ножица. Ножицата символизира резитбите. Ако тя е зачертана, не режете растението.

? Прибори за хранене. Ако върху тях е поставен знак „Х“ означава, че цветето не е за консумация. Много растения са силно отровни. Не ги яжте!

?️ Термометър. На термометърът е изписан интервал между максимална и минимална температура. В този интервал конкретното растение се чувства най-добре. Под или над него се наблюдават различни повреди, деформации или най-малкото спиране на цъфтежа и развитието на цветето.

Съществуват още много други знаци, но тези са основни. Имайте предвид, че те оказват оптималните грижи за растенията, но са само ориентировъчни. Ако желаетете да научите повече за това как да се грижите за конкретно растение потърсете информация от по-достоверен източник.

Тук можете да видите кои фирми се занимават с ? Експорт импорт на растения.

Отговорете