Зимна защита за чувствителните дървесни растения

zimna-zashtita

Зимна защита за чувствителните дървесни растения.

Много декоративни дървета и храсти, които се използват при украсата на градини и паркове, са чувствителни към големите зимни студове. Това се отнася повече за по-младите растения.
Такива чувствителни храсти или дървета се засаждат на запазено и топло изложение, където най-малко да бъдат изложени на студ. Същите растения при настъпване на зимата трябва да бъдат в най-добро състояние, като клонките им са добре узрели. Това узряване зависи най-вече от състоянието на времето в края на лятото и есента. Трябва да се внимава да не се удължава растежът на растението с късно азотно торене или изобилно поливане в края на август. Останалите меки връхни леторасти се изрязват, за да узреят клонките по-бързо.

Снегът представлява добра защита срещу евентуално измръзване. Но не винаги и навсякъде може да се разчита на него. Снежната покривка би могла да се замести с достатъчно дебел пласт сухи листа, торф или полуизгнил оборски тор. Тази покривка се поставя след опадането на листата. Но преди да е замръзнала почвата, – към края на ноември или началото на декември. Листата могат да се затиснат с клони, за да не бъдат ответи от вятъра. При някои вечнозелени храсти, чиито листа лесно мръзнат през зимата, растенията се покриват с борови клонки (Cotoneaster, Lonicera nitida и др.).

Младите растения са винаги по-чувствителни на студа от по-визрастните. И затова при тях са необходими повече грижи за опазването им от студа.
Големи вреди нанася мокрият сняг, особено при иглолистните растения. Това се отнася главно за пирамидалните и вретеновидни форми на Taxus, Juniperus, Thuja, Chamaecyparis и др. Те лесно се обезформяват от натрупания върху тях сняг. Затова още през есента тези растения се привързват на няколко места с канап или върбови пръчки. Ако това не се направи, след всеки нов сняг растенията трябва да се изтърсват внимателно от снега.

Отговорете