ВОДОПАДИТЕ В ИНТЕРИОРА. ВОДНИ ЗАВЕСИ.

ВОДОПАДИТЕ В ИНТЕРИОРА. ВОДНИ ЗАВЕСИ.

ВОДОПАДИТЕ В ИНТЕРИОРА

Автор: д-р инж. Димитър Георгиев, ХИДРОЕФЕКТ
mail: georgiev_f@abv.bg  тел.: 0888 36 41 59

СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ РЕШЕНИЯ
В древна еврейска поговорка се казва че едно от най – приятните неща в природата за човешкото ухо е шумът на тихото и спокойно румолене на водата. Как да привнесем това и в интериорното пространство, като същевременно освежим въздуха, създадем място с приятна прохлада, ведрина и уют. Място за релаксиране и място предразполагащо към бизнес и делови разговори. Особено под остъкления купол на атриумното пространство и зимната градина през горещите летни дни.

ВОДОПАД В ИНТЕРИОРАТова може да се постигне най–добре чрез осъществяване на много голям допирен контакт и триене на движеща се водна повърхност с въздуха. При което той се пречиства и насища (освежава) с откъснати водни молекули. Нали в природата на същият принцип се освежават и прохлаждат прилежащите крайречни пространства в реките. От познатите ни водни ефекти водопадите изпълняват най–добре тази функция. Те могат да бъдат: Класически тип – с преливна водна струя; Стичане или обливане по стенна повърхнина;

Водна завеса.

водопадПървият тип водопади, противно на екстериорните решения, е с леко обливаща преливния ръб и стена водна струя или преливна. Но оформена като тънка „целофанена” ципа, равномерна и неразкъсваща се, трамплираща и прибираща се към стената на преливника с оглед на редуциране на шума. При вторият тип много често стичането става по стенна повърхност оформена от декоративни каменни повърхнини, мозаечни плочици и др. При което обливането (респективно допирната площ на водата с въздуха) е непълно и скоростта на движение на водата е много малка. А заедно с това става и неизбежно позеленяване на обливните повърхности, което не всякога е приемливо за целта – особено в изискания интериор.

ВОДОПАДИТЕ В ИНТЕРИОРА. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВОДНАТА ЗАВЕСА?
ВОДНАТА ЗАВЕСАТова е фонтанна технология при която се съчетават тихото и приятно ръмолене с много доброто пречистващо и освежаващо действие на водата. Действа като естествен „климатик” през горещите летни дни и е едно много добро място за отдих и релаксация. И не на последно място незаменим декоративен елемент в интериора. Особено под купола на атриумнато пространство – на височина 5, 10, 15, 20 и повече метра ( тя е атрактивна дори когато не работи, ако е изпълнена както трябва). При по – големите височини и специфичен дебит се създава усещането за бавно сипещ се сняг на едри „парцали”. Причина за това са гонещите се една след друга едри водни капки. Прохладното й действие като естествен „климатик” през горещите летни дни се дължи основно на сравнително голямата допирна площ на движещата се вода по водоспускащите ленти с въздуха.

Водоспускащи ленти.

ВОДНА ЗАВЕСАТака например при водна завеса с ширина 10 m, височина 3 m и разстояние между лентите 3 cm, общата дължина на нишките е около 1000 м. А разгънатата допирна водна повърхност e около 25 m2. Тази площ е еквивалентна на плътна водопадна струя с размери 5х5 m.
И още нещо, екзотично, което за първи път се предлага у нас и в чужбина. При значително по – високите и широкозахватни водни завеси тази наподобяваща снежна зимна картина може да се преобрази в падащ сняг на „талази”. Както често става в природата при наличие на въздушни течения, които донасят и отнасят снега. Тоес, спиране и вълна на отминаване на „валежа” надясно по разстера на завесата. След което, идваща вълна отляво с валеж, разпространение надясно, валеж, и отново редуващи се вълни.

Водопади в интериора.

ВОДОПАДИТЕ В ИНТЕРИОРАВОДОПАДИТЕ В ИНТЕРИОРА.

Всичко това може да се постигне с помощта на височинно разположено дистрибуторно устройство, вградено в декоративно оформен иноксов ламаринен кожух. И със светещи отвори по него, осветление и дюзи, от които през 3 см една от друга излизат ленти за предвижване на водните капки. Използването на открито тръбно дистрибуторно устройство, както и на рибарска корда вместо специална лента за това, води до занижаване на ефекта и преследваната цел, изразена по – горе.

преливни водопадиМного добра архитектурно – екзотична комбинация се получава когато във основата на водната завеса се гарнират преливни водопади, подводно осветление, широкостеблени леко подскачащи водни струи с височина 10 – 15 см и акомпанираща растителност наподобяваща оазисен пейзаж.

Формата на водната завеса може да бъде различна. Тя е зависима от конюктурните условия на мястото, предложението на архитекта и желанията на инвеститора. Може да бъде – кръгла, елипсовидна, спираловидна, дъгоoбразна, праволинейна и др. Когато височината на водната завеса е по – голяма и същевременно водното огледало в основата е сравнително малко то при допира на падащите водни капки с водната повърхност се получават дребни, изскачащи извън резервоара водни пръсчици. А оттам и нежелателно и неконтролируемо намокряне на прилежащите стени и подове. За да не се получи това от автора е разработено и патентовано решение с което се улавят цялостно всичките падащи водни капки. И същевременно решението позволява да се регулира силата на шума, когато това е необходимо – при банкови офиси и др.

Мястото им.

ВОДОПАДИТЕ В ИНТЕРИОРА. КЪДЕ Е МЯСТОТО ИМ?
Навсякъде в интериорното пространство – в обществени зали, високопрестижни и луксозни хотели, СРА центрове, бизнес центрове, офиси, атриуми, зимни градини, междустълбищни пространства и др.

Източник: ХИДРОЕФЕКТ

Отговорете