Видове водни площи в озеленяването

Видове водни площи в озеленяването.

Водата като елемент на парковете и градините не само обогатява пейзажа, но и подобрява микроклимата. Различните типове водни площи създават разнообразни емоции. Спокойната повърхност на езерото, която отразява околния пейзаж внася хармония. Реката осигурява възможност за прохладна разходка със смяна на пейзажите, а потокът, който се пени между скалите и напомня мелодия от весела песен се превръща в естествен притегателен елемент на пространството. Водата стимулира всички сетива.

Ако искате да изградите водна площ в градината си е добре да познавате най-характерните типове водни площи, които се използват в композициите на парковете, за да изберете най-подходящата за вас.

Фонтан

Фонтаните се изграждат на равни места. Те се състоят от две части – басейни и централна част. Централната част е декоративна или скулптурна, която служи за източник на пръскаща вода и обуславя „водната картина”. Аранжирането с растения обикновено е под формата на рамка от цветя, или трева.

Фонтаните могат да са с разнообразна форма – квадрат, кръг, правоъгълник. Те са задължителен елемент в миналото и са били богато оформяни с балюстради и статуи.

Всички образци на градинско-парковото изкуство имат фонтани, а в някои от тях те се явяват и основен композиционно образуващ елемент.

При съвременните фонтани важна роля играе декоративното осветление. „Оцветените“ със светлина водни струи са изключително ефектни.

Видове водни площи в озеленяването.

Реки и потоци

Когато реките и потоците в един парк или градина са природна даденост, се оставят да текат свободно, да лъкатушат или да образуват меандри. От композиционна гледна точка, въздействат предимно със своята дължина. Двата бряга се приближават или отдалечават, като на места могат да се образуват и островчета. С оглед по-добра видимост и художествено въздействие ниските брегове са свързани с нивото на реката, за да може погледът да обхване цялата водна площ. По-високите брегове са пoотдалечени от нивото на водата. За насочване на погледа на посетителя, бреговете се оформят, като се използват групи дървета и храсти, поставени на подходящи места. Островите може да са свързани чрез мост с останалата част от парка. В зависимост от големината им на тях се разполагат площадки за отдих, беседки, увеселителни заведения.

Поточета

Поточетата могат да са създадени и изкуствено в парковете и градините. Особено привлекателно е постоянното им ромолене.Те обикновено се комбинират със скали, храсти и цветя и цветни поляни. Обикновено край тях се организират места за спокоен отдих.

Бързеи и водопади

Подходящи са за стръмни и пресечени местности. Доброто им въздействие се чувства, когато алеите преминават непосредствено до брега на течащата вода. В парка може да се създаде и водопад при подходящи условия – достатъчно вода, стръмен скат или наличие на естествени скали.Тези елементи присъстват предимно в естествен вид в лесопарковите територии или се изграждат изкуствено. Това е съоръжението, в което най-трудно се имитира природата.

Езера

Езерата в парковете и градините са свободни водни площи, заобиколени със зеленина и цъфтящи поляни. Те може да са изкуствено създадени при нисък или вдлъбнат терен. Езерото може да има острови, полуострови, заливи, пристани и др. Така контурът му става разнообразен и привлекателен.

Но нито един от тези елементи не може да бъде достатъчно привлекателен, без красивият зелен фон на тревните площи. Как да се справите и с тази задача вижте тук

Автор: ланд.арх.Павлина Тодорова

Отговорете