Тютюнът – билката на Катерина Медичи

Tyutyun-tabacum

Тютюнът – билката на Катерина Медичи.

Европейците, които за първи път стъпили на Южноамериканския бряг, се учудили много като забелязали индианците да изпускат дим от завит на тръбичка лист, който държали в устата си. Както се оказало по-късно това били листа на тютюн. Nikotiana tabakum (сем. Solanaceae).
Пушенето в Европа се разпространило до голяма степен благодарение на Катерина Медичи. Тя започнала да използва тютюневи листа, за да намали главоболието си и скоро навикът да си вдъхва от тази билка бил възприет от целия двор. Нарекли я билката на кралица Медичи. Отначало изпробвали тютюна като лек за различни болести.
Редовото наименование (Nikotiana) води началото си от името на Жак Нико, който отглеждал това растение и се лекувал с него. А пренасянето на семената на тютюна в Европа става от френския ботаник Теве.

Отначало чудната билка се използвала за „пречистване„ на главата, а по-късно се разпространило и пушенето на тютюневи листа. Това имало такова глямо разпространение, че през 1624 г. Папа Урбан VІІІ анатемосал пушачите на тютюн. А руският цар Михаил Романов издал заповед пушачите да получават телесно наказание 60 тояги и ако не се поправят, да им се отреже носът.
В Европа отначало пушели тютюн с лула или като пура, а пушенето на цигари се разпространило едва в началото на ХV век.

Интересно е, че най-ревностните пушачи са някои от жителите на Африканските страни. Прочутият Алберт Швайцер нарекъл Габон страната с хроническо отравяне с никотин. Той до края на живота си работил там сред прокажените.
В Кения туземците от племето кавирондо понякога запалват по 4 цигари едновременно, като слагат по една в ъгълчетата на устата си и в ноздрите си.
Африканците много държат на вида и качеството на лулите. Те ги изработват от дърво, рога на животни, от камък или глина.

Тютюнът – билката на Катерина Медичи.

У някои народи пушенето с лула е свързано с традиционна церемония, както например пушенето на известната лула на мира у североамериканските индианци.
Сега най-хубавите лули се правят от корените на Erica arburea (сем Ericaceae), или пирен – храст от Средиземноморието. За да се получи суровината за изработването им, корените се държат десет месеца на куп, покрити с влажно платно. След това се нарязват на малки кубчета и се варят в медни котли, а после се сушат. Процесът на сушене трае много дълго – от една до 60 години. Най-ценното дърво имат корените, които растат на скалиста почва, тъй че лулите от пирен в Сардиния се смятат за най-хубавите. Високото качество на дървесината от корените са свързани със съдържанието на някои неизгарящи соли на силициевата кисилина, които в пиреновия храст достигат до 17%.

Наркотичното действие на тютюна се дължи на алкалоида никотин. Това съединение се смята за едно от най-отровните. Доза от 0,05 г предизвиква смъртта на човека за по-малко от минута. По време на пушенето само незначителна част от никотина влиза в организма на човека, но при „заклетите” пушачи той предизвиква хронично отравяне. Последните изследвания показват, че страстните пушачи по-често боледуват от рак на белите дробове. В цял свят се води борба за ограничаването на пушенето или поне за намаляване на вредното въздействие му върху организма. Някои американски промишлени босове се съгласяват да изплатят голяма премия на онези, които престанат да пушат. Важно е, че непушачите значително повишават производителността на труда си.

Отговорете