Тайната на цветните семена

Semena-tsvetya

Тайната на цветните семена

Съхранете ги в платнена или хартиена торбичка

Голяма част от цветните култури се размножават чрез семена, затова осигуряването на чист посевен материал е от значение. Количеството му се определя от времето на беритба и от начина на съхраняване. Можете да съберете семената, когато придобият характерния си цвят и сами се отделят от плодолистите. Те са най-качествени и не изискват допълнително сушене. Чистотата на семето е от значение при определяне количеството на семето, което трябва да се засее на единица площ. Показателите, като чистота и кълняемост трябва да бъдат отбелязани на опаковката на семената.

Под кълняемост на семето се разбира тяхната способност към кълнене. Определя от броя на покълналите от 100 семена. Например, ако при средна проба от 100 семена, 95 от тях са покълнали, а 5 не са, кълняемостта е 95%. При отделните растения тя може да се запази различен брой години. Колко точно зависи и от условията, при които се съхраняват. Продължителността на кълнене пък се определя от времето на засяване. Сравнително лесно покълват семената на растения от родовете циния, тагетес, диантус, хейрантус, калистефус и др.

Събират се при восъчна зрелост

Характерна особеност на повечето цветя е, че семената им не узряват едновременно и се събират без да се чака пълното им узряване. Това става когато голяма част от семенните кутийки пожълтеят или станат кафяви. При растения като ешолция, градинска теменуга и др., чиито плодове лесно се пукат и съдържанието им се разпилява, семената се събират още по-рано. Това става, когато плодовете само посветлеят. При други цветя (алисум, лобелия, иберис) семената се събират при изскубване на пожълтелите растения.

Тайната на цветните семена.

При повечето растения семената се събират на ръка в зависимост от узряването на отделните кутийки, кошнички, шушулки. Различават се три стадия на зрелост: млечна, восъчна и пълна. При млечната зрелост семената са напълно оформени, но съдържат повече влага. Когато се съберат в тази фаза, след изсушаването им са силно сгърчени. При съхранение бързо губят кълняемостта си. При восъчна зрелост семената са загубили значителна част от съдържащата се в тях влага и при съхранение запазват своята кълняемост. При пълна зрелост те са напълно втвърдени и не се нуждаят от изсушаване. Съхраняват продължително време без да загубят кълняемостта си. Най-подходящ момент за събиране на семената е восъчната зрелост при сухо време.

Правилното запазване

Правилното съхранение има голямо значение за запазване качеството на семената по-продължително време. Нужни са сухи, прохладни и добре проветриви помещения. Температурата в тях не трябва да е по-ниска от 5-6 градуса и по-висока от 15 градуса.

В резултат на продължително съхранение семената губят кълняемостта си, затова е важно да знаете максималните срокове за това. При съхранение трябва да се отстраняват повредените семена, както и тези, в които се появяват вредители. Те се поставят в хартиени пликове или платнени торбички.

Отговорете