Скалният кът – бижуто на градината

skalniyat-kat-TOTEX-statia

Скалният кът – бижуто на градината

Със своята специфичност, красота и разнообразие от различни растителни видове, скалният цветен кът има своето място в градината, вилния парцел, парка… Този характерен акцент, често неправилно наричан алпинеум е мястото, където в почти естествена обстановка могат да се съчетаят културни и диворастящи растения.

Скалните кътове са устроени като алпинеумите, но в сравнение с тях заемат по-малка площ и могат да имат разнообразна дървесно-храстова растителност. Алпинеумите са скални масиви, създадени изкуствено и в тях се използват само тревисти и предимно алпийски растения. И двата вида градински елементи са своеобразна аранжировка от скални късове, почва, растителност понякога в съчетание с вода.

На равнинни терени със силуета си скалният цветен кът внася разнообразие в пейзажа. Изгражда се от камък, почва, растителност, като е необходимо да се направи правилен избор на тези елементи. Използват се камъни от скални породи, характерни за високите планински масиви или такива, които са характерни за съответния географски район. Не трябва да се включват скали от различни видове /или поне не повече от два вида/, за да не се нарушат хармонията и естетиката.

Почвата се използва за оформянето на общия вид на скалния кът за основа и за стабилизиране на камъните. Между скалните късове се поставя плодородна почвена смес, в която растат и се развиват отделните растителните видове.

За по-големите скални кътове освен цветя и различни видове треви, може да се използват и ниски храсти и дръвчета с интересни форми. Особено популярни са ниските форми на иглолистните видове. Сенкоиздръжливите растения се засаждат на източни и северни изложения. А сухоустойчивите на сухи и припечни терени. По принцип алпийските цветя, които може да се използват, цъфтят през пролетта. Затова за да се оживи скалният кът през лятото и есента, между алпийските многогодишни цветя се засаждат хармониращи с тях ниски едногодишни. Напоследък на пазара се предлагат и разнообразни миксове от цветя, които се засяват в началото на пролетта и създават ефект целогодишно.

При внасяне на вода в скалния кът се създава изключително оживление. Малка каскада, водно огледало или друг воден ефект се превръщат в притегателно място на цялата градина.

Със своята индивидуалност, получена от съчетаването на различни елементи и цветове, скалният кът намира своето място в цветната градина.

Как да направим скален кът?

За целта ви трябва малко място, което може да е закътано, да е в ъгъла на някоя алейка или в центъра на поляна като акцент. Подбирайте слънчеви изложения, тъй като е известно, че този вид растения обичат слънце и топлина. За целта ви трябва добра хумусна почва, речни или варовикови камъни, малко инструменти и растения. Разбира се по-голямата част от работата и майсторлъка се състои в това да подберете правилните видове растения за аранжиране. Трябва да ги степенувате добре, за да получите желания резултат.

Най-напред си оформете терена като натрупате почва първоначално в безформена купчина и постепенно я оформите в по-ниски и високи места, с хълмчета, имитирайки природата. След като решите , че сте готови, полейте внимателно, за да може почвата да слегне. Най- добре е да изчакате поне ден. След това пуснете на воля фантазията си и подредете камъните, които сте избрали. Следва, да аранжирате с растения, но тук вече нещата са малко по-сложни. Добре е да познавате тяхната физиология, развитие през сезоните, до каква височина достигат, за да ги подредите правилно, без да си пречат.

Ако всичко това ви се вижда сложно и сметнете, че не можете да се справите сами, ние оставаме на разположение за помощ и консултации!

Скалният кът – бижуто на градината

Автор: ланд.арх.Павлина Тодорова, фирма  ТОТЕХ

Отговорете