Розите обичат песъчливо глинести почви …

rozi-pochva

Какви са подходящите почви за рози?

Най-подходящи за отглеждането на рози са леките песъчливо глинести почви. Добре е да са богати на хумуси и лесно да пропускат въздуха и водата.

Равнището на подпочвените води не трябва да е по-високо от 90-120 см. Това е необходимо, защото понякога кореновата система на присадените рози прониква на дълбочина повече от 1 метър.

Трябва да отбележим, че розите растат добре и на черноземни почви. Всъщност, леките песъчливи са по-малко желателни, защото през зимата често замръзват. А през лятото се прегряват и хранителните вещества бързо се измиват от тях. С цел подобряване на такива почви трябва да се внесе угнил оборски тор, чимова почва, торф и изкуствен тор.

Какви са подходящите почви за рози?

Ако вашата почва е тежка и глинеста и водата се задържа по продължително. Тогава вие също се нуждаете от подобрения на почвата за отглеждане на рози. Такива почви, трябва да се дренират. А също и да се олекотят с пясък, оборски тор, компост и торф.

Ако кислородът недостатъчен, дишането и растежа на корените се угнетява. А излишната влага задържа развитието на кореновата система и води до загиване на растенията. А също така задържа и узряването на леторастите.

Важно значение за розите има и киселинността на почвата. Предпочитаната от розите почва е слабокисела (рН 6,0 – 7,0). За да повишите киселинността в почвата, добавете торф и оборски тор. А в случай че желаете да я понижите, внесете дървесна пепел и вар.

Вижте и други статии на тема рози.

Отговорете