Пролет по поръчка

Forzitsia
цъфнала форзиция

Пролет по поръчка.

Само за две – три седмици отрязаните клони ще се покрият с цвят.

Зимата е най–продължителният сезон от четирите годишни времена. Често я назоваваме като “мъртъв” сезон, защото тогава земята е скована от студ и трудно се работи на открито. Така е привидно, но ако искаме да се радваме на разцъфтяла пролет, богато лято и пъстра есен, трябва да положим много усилия през студените месеци.
Дебелият сняг, който покри иглолистните дървета, може да прегъне клоните им и да ги начупи. Необходимо е след обилен снеговалеж те да се изчистват от снега.

До средата на февруари е време да се събират зрели резници от някои цъфтящи храсти. Това са преди всичко различните видове спиреи, форзицията, като най-рано цъфтяща в златни нюанси, дойцията, филаделфус коронариус, симфорикарпусите, червеният и жълтият декоративни дрянове и декоративната върба. Нарязаните резници е необходимо да се сортират по вид. Дължината на всеки резник трябва да е около 18 – 20 см и задължително да има по две пъпки. Така, когато едната се отрони или се повреди, да разчитаме на другата. Събраните по вид резници се завръзват на снопчета с лико. Ако земята е замръзнала и твърда, натрупваме пясък и ги заравяме под него в снега.

Пролет по поръчка.

Във вазата
Цветните пъпки на красивите храсти, които трябва да се отворят напролет, са подготвени за това още от края на есента. Чакат само времето да се затопли и дните да нараснат, за да има повече светлина. Пъпките бързо набъбват, ако времето се затопли по–рано и слънцето грее по–често.
Тук ние можем да се намесим и да си помогнем. В стая с по–висока температура и светлина трябва да се сложат във ваза нарязани клонки от форзитция, филаделфус коронариус, жасмин, дрян, леска, върба и др. декоративни храсти. След не повече от три седмици от отрязването клоните ще са покрити с цвят. Така се съчетава полезното с приятното, защото, като изрязваме клонките, ние подмладяваме храстите и се радваме на ранни цветове.

Отговорете