Проектиране на градина

Proyekt-gradina

Проектиране на градина.

Градината е кътче от природата, но не е нейно копие, защото винаги личи намесата на човека. Градината не е само декоративен предмет, на който да се наслаждаваме, а е създадена, за да бъде използвана от хората. Тя трябва да бъде продължение на сградата, нейно допълнение. Когато е добре оформена може да играе ролята на още едно жилищно помещение. Затова тя трябва да бъде затворена към улицата и съседите, да бъде построена с местни и леснодостъпни материали, да е трайна и да се поддържа с възможно най-малко средства и работа.

Изграждането на градината изисква много подготовка и специални знания, но ако любителят градинар получи подходящи напътствия, може евтино да преобрази с цената на собствения си труд заобикалящата го среда. Изграждането на градината си има свои правила. За проектиране на градина освен специалната подготовка е необходимо и добре развито естетическо чувство. Проектантът стилизира срещащите се в природата елементи – поляни, групи храсти, горички, ливади с цветя, потоци, езера и ги обединява в органично цяло.

Проектиране на градина.

Проектиране на градина, част първаПървата задача на проектирането е да се измери площта на парцела, а изграждането на градината се започва само при напълно готов проект. Измерването и изготвянето на скиците не изисква специални знания. Необходимите измервателни средства са рулетка и метър. Необходими са и 4-5 жалона. За такива могат да се пригодят стари дръжки от метли, лопати, знамена, които са прави и не по-къси от 2 метра. Трябва да не се различават по дебелина, защото в противен случай няма да можем да означим права линия. Единият край на пръта трябва да е подострен, за да може да се забие в земята. С посочените средства сме в състояние да извършим измерването, ако парцелът има формата на правоъгълник.

Проектиране на градина, част втораЧесто се случва страните на парцела да не сключват прав ъгъл. В такъв случай се налага сами да си приготвим „уред“, с който да означаваме правия ъгъл. За него са необходими летва, дълга 1-1,2м, 2 летви, дълги по 40 см и 5 гвоздея. Единият край на дългата летва се подостря, за да се забива в земята, а другия отрязваме равно с помощта на линия. По същия начин отрязваме двете по-къси летви и ги съединяваме при средите им подобно на кръстачка за коледна елха, така че да образуват прав ъгъл. Поставяме кръстачката водоравно върху дългата летва и след като проверим ъглите с триъгълник, я заковаваме. Намираме точния център и забиваме останалите четири пирона вертикално. С това кръстачката е готова и можем да започнем измерването.

Проектиране на градина.

Проектиране на градина, част третаНа кариран лист начертаваме на око формата на парцела. В трите му ъгъла поставяме вече приготвените жалони. А в четвъртия кръстачката и я нагласяваме в едната посока. Така че двата гвоздея и съответния жалон да са на една линия. След това поглеждаме в другата посока и по правата, определена от гвоздеите, забиваме в границите на парцела втори жалон, с което правия ъгъл е означен. Изваждаме кръстачката и на нейно място поставяме четвъртия жалон. Това ще бъде базовата линия, под прав ъгъл от която да измерваме разстоянието до всички точки и ще го нанасяме на скицата. Означаваме улицата, съседните парцели, входа, цялата скица на къщата и накрая нанасяме посоката север.

Ако цялостният проект ще се изпълнява от специалист, отбелязваме какви дървета и храсти се намират на терена. Отбелязваме големината им и дали са здрави. Отбелязваме и наличието на сгради наблизо и тяхната височина и разположение. Тъй като те хвърлят сянка, което също се взима под внимание при проектирането. Описанието трябва да включва качеството на почвата. Например песъчлива, глинеста и наличието на подпочвени води. Това може да се установи по дълбочината на кладенеца в нашия или съседни парцели. С тези данни проектантът е в състояние да изготви проекта за градината.

Този начин на измерване може да се прилага само тогава, когато теренът е равен или леко наклонен. При наклонени терени се измерва не дължината на наклона, а проекцията му в хоризонталната равнина. Защото тази проекция се взима за база при проектирането. В този случай са необходими и данни за височините. Което е трудно осъществимо при домашни условия. Затова е добре това измерване да се възложи на проектант. Изготвянето на скицата на терена, която е необходима и за получаването на разрешение за строителство, се улеснява, ако е възможно да се използва кадастърът на общината.

Вижте фирми, които извършват озеленяване.

Коментари (2)

  1. Здравейте, за колко време изготвяте проект за озеленяване на градини и какви са цените?

    1. Здравейте ,
      В информационият портал ZELENO BG в категория ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СОФИЯ 🍃 има представени над 40 фирми за озеленяване от София с телефони, адреси, описание на дейността, фотографии: https://zeleno.bg/business_area/ozelenyavane-sofia/
      В информационият портал ЗЕЛЕНО БГ в категория ОЗЕЛЕНЯВАНЕ СТРАНАТА 🍃 има представени над 40 фирми за озеленяване от цяла България с телефони, адреси, описание на дейността, фотографии : https://zeleno.bg/business_area/ozelenyavane-stranata-zeleno-bg/

Отговорете