Предмет на декоративната Дендрология

dendrologia

Предмет на декоративната Дендрология.

Дендрологията е наука, която се занимава с изучаването на разните видове дървесни растения, които виреят на открито при дадени климатични условия и се използват за тяхната дървесна маса или като растения за украса.

Името ДЕНДРОЛОГИЯ произлиза от гръцките думи „дендрон“ – дърво и „логос“ – наука, което значи наука за дървото. От това се вижда, че обект на дендрологията са всички дървесни растения, които виреят по земното кълбо.

За по-лесното изучаване на разните декоративни дървета и храсти има подразделения, оформени в няколко групи съобразно техния външен изглед, а именно:
I. Широколистни дървета и храсти
1. дървета с опадливи листа,
2. храсти с опадливи листа,
3. рози,
4. вечнозелени дървета и храсти,
5. влечащи храсти.

II. Иглолистни дървета

В днешно време има много декоративни разсадници и градински центрове, които предлагат голямо разнообразие от декоративни растения от цял свят.
Което дава възможност да имате в градината си екзотични дървета и храсти.
За повече информация посетете декоративни разсадници и градински центрове

Отговорете