Понятието ЦВЕТЯ

cvetia-poniatie

Понятието ЦВЕТЯ.

То включва растения с малки размери (от няколко сантиметра до 2-3 метра), с красиви по форма и багри листа, цветове, съцветия или плодове, с интересна структура на цялото растение. Тези растения са предимно тревисти. По-рядко са дървесни и храстови видове, които при отглеждане остават със значително по-малки размери, отколкото в естественото им местообитаване.

Основна функция на цветята е естетико-художествената. Цветята въздействат естетически с красивите си форми и багри. Второстепенна е оздравително-хигиенната функция. Като растителни организми, цветята фотосинтезират и отделят кислород. С това подобряват физическата среда, в която живее човекът. Освен това те въздействат положително и върху психиката му.

За специалистите, които работят в областта на озеленяването, цветята са част от основния строителен материал (растенията), с който се изграждат зелените площи. По значимост те са след дърветата и храстите. Същевременно цветята са основният жив материал за естетизацията на закритата жизнена среда.

Отговорете