Торене при озеленяване на дворове и градини

Torove-ozelenyavane

Торене при озеленяване на дворове и градини

Как се тори и подхранва при поддръжката и озеленяването на градини, дворове и тревни площи.
Чрез торенето се регулира хранителния режим в зелените площи. С косенето и резитбите непрекъснатото се изнасят хранителни вещества от озеленените градини. Ето защо се налага възстановяването на тези вещества през целия период на поддръжка на зелените площи.

Веществата, от които най-често има недостиг в почвата са:

Макроелементи – азот /N/, фосфор /P/ , калий /K/, калций /Ca/.

Микроелементи – желязо, мед, цинк, магнезий, селен, бор, манган и др.

Азота е най-необходим за растежа, калият е необходим за цъфтежа, фосфора повишава студоустойчивостта, а за доброто цялостно състояние на растенията и нормално протичане на процесите в тях трябва да присъства целия списък от елементи. Излишъкът или недостигът на някой елемент води до негативни последствия.

Съществуват много видове торове – органични и изкуствени, течни и твърди, листни и почвени. Има много теории с кои е най добре да се тори. Може би най добре е да се тори с течни органични торове. Техните предимства са, че лесно и бързо се усвояват от растенията, съдържат почти всички макро и микро елементи и не въздействат неблагоприятно върху почвата. Тяхната цена е по висока и имат по малка концентрация на макроелементи.Тези фактори са довели до това, че в масовата практика се използват основно изкуствени торове. Техния основен недостатък е това, че в дългосрочен план водят до вкисляване и обедняване на почвата, освен това рядко съдържат голям набор от елементи.

Торенето трябва да започне още в началото на процеса по озеленяване на двора. На зелените площи е необходимо да имат добър старт, затова при засаждане на растителността положете под корените смес от почва, пясък, торф или оборски тор, можете да добавите и изкуствен комбиниран тор /NPK/. Важно е сместа да е добре разбъркана, за да не се допускат големи концентрации на тор. На площите предвидени за затревяване на един декар хвърлете смес от по 15 кг амониева силитра и NPK.

Торене при озеленяване на дворове и градини.

При поддръжката на градини торенето е една от основните и отговорни дейности. Ето как се използват някои от най-разпространените торове:

Изкуствени торове.

– Амониева силитра – всеки месец от април до август по 20 – 40 кг. за декар.
– Комбиниран тор /NPK/ – март и октомври по 30 – 50 кг. за декар.
– Фосфатни торове – октомври по 20 – 30 кг. за декар.
– Калиеви торове март 20 – 30 кг. за декар.

Във всички случаи се старайте да покриете максимално равномерно площта и да няма струпвания на гранули, това е особено важно при торене на тревния чим. Полейте обилно цялата градина след като сте приключили. При неправилно торене част от тревните площи може да загинат или да се получат различно оцветени петна /от жълтозелени до мастилено зелени/. При липса на торене тревата първоначално пожълтява, после придобива вид на слама.

Органични торове.

– Листни торове – на всеки 3 – 4 седмици по 15 – 20 литра на декар / внасят се разредени с вода чрез пръскачка /.
– Оборски, птичи тор или торф – веднъж годишно преди окопаване или на есен на купчинки в основата на растенията.

В заключение можем да кажем, че торенето е наложително през всички етапи на озеленяването на градини. Това е отговорно мероприятие, от което зависи вида, развитието и устойчивостта на двора или градината ви. Неправилно торене може да доведе до загиване на тревния чим и декоративната растителност.

Вижте още информация на тема озеленяване.

Отговорете