Невен

Neven-Calendula

Невен
Calendula officinalis L.

Ботаническа характеристика
Невенът (Calendula) е едногодишно тревисто растение със силно разклонено, изправено стъбло, достигащо на височина до 50 см. Цветовете му са кошнички, оцветени от светложълто до наситено оранжево. Растението цъфти от юли до късна есен. Целият вегетационен период на невена е 135-138 дни, като той се нуждае от положителна температура за целия период от приблизително 21 – 30 градуса.

Използваема част
За лечебни цели се използват цветните кошнички на растението заедно с чашките – flores Calendulae officinalis и стръковете – herba Calendulae officinalis.

Размножаване
Невенът се размножава по два начина: чрез директна сеитба на семената и чрез предварително отгледан разсад.

Разсадите се засаждат с колче и веднага след това се поливат. Ако имате възможност, препоръчваме засаждането на вада с последващо поливане във вадата. Ако не разполагате с поливни възможности, възможно е поливането с лейки, но в този случай препоръчваме засипването на полятото място около растението с малко суха пръст за да се задържи влагата в почвата

Обработки и грижи за растенията
За отглеждането на невен се препоръчват незасенчени площи с пълно слънчево огряване, т.к. културата е силно светлолюбива. Растението не е взискателно към структурата и състава на почвата рН 6,0-6,3.

Невен.

Невенът е сухоустойчива култура, но ако можете да и осигурите две поливания през вегетацията, значително ще повишите добива.

Време и начин на бране
За стръкове се берат облистените връхни части на растението, които се отрязват по време на цъфтежа през юли-септември на 20-25 см от върха надолу.

Брането на цветовете се извършва по два начина и зависи от поръчката на търговеца: целите кошнички или езичестите и тръбести цветчета без обвивките на кошничките. Брането на цветовете се извършва във фаза пълен цъфтеж, в сухо време и след вдигането на росата.Прибирането на цветовете става в интервал от 7-10 дни.

Сушене и рандеман
Веднага след брането цветовете се разстилат на специални рамки на слой, не по-дебел от 1-2 см и се суши в тъмно, проветриво помещение или сушилня на 55 градуса.

Изсушената дрога се съхранява в тъмно и проветриво помещение, т.к. на слънчева светлина цветовете избледняват и губят търговските си качества.

Стръковете се сушат и съхраняват при същите условия, както и цветовете.

Рандеманът на цветовете е 7:1, а на стъковете – 5:1.

Добиви
Добивът на сухи цветове е 150-200 кг/дка, а на сухи стръкове – 350-500 кг/дка.

Сортове
Най-популярни са два сорта невен: Standard Pasific и Erfurter Orangefarbigen, като вторият сорт е най-комерсиален и търсен от търговците, поради високото съдържание на биологичноактивни вещества.

Отговорете