Как се прави градинка мечта

Как се прави градинка мечта?

Защо не можем без проект за градината или за какво ни е нужен ландшафтен архитект?

Създаването на една градина не е технологичен, а творчески процес. Защото, за да направите градината, за която мечтаете без проект е същото, като да строите къща без планове.

При изработването на ландшафтните или както са познати масово проекти за озеленяване се отчитат много фактори, като сезонна динамика на растителността, развитие на растителните видове в годините, вида на обекта и подходящите растения за изграждане и т.н. Ето защо е най-добре да се обърнете към ландшафтен архитект най-малко за съвет, а ако имате тази възможност да му възложите проектирането.

Ако двора или парцела ви е голям това е наложително, защото проекта ще ви даде реална представа за това как да изглежда вашия парк или градина, а на базата на него може и да си направите план за по-етапно изграждане и последователност на дейностите. Ако нямате възможност да изпълните всичко накуп, на базата на проекта може да сформирате етапи. Може да поръчате проектирането на целия двор или само на отделен участък от него. Качественият проект е гаранция, че бързо, ефикасно и без хабене на нерви ще получите исканата градина.

Ландшафтният проект включва няколко части. Основа за създаването му е наличието на план на парцела с отбелязани хоризонтали и височини. Върху него трябва да са нанесени всички постройки – съществуващите и онези, които предстои да се изградят, както и съществуващата растителност. Ако нямате план трябва да го изработите или да възложите заснемането на специалистите. Това е лесно при равен и правилен по форма участък без сложна конфигурация на границите. При голяма денивелация на терена ще се нуждаете от геодезична снимка. Трябва предварително да се договорите дали стойността на топографското заснемане влиза в цената на проекта или се заплаща отделно.

Ландшафтният проект – И така, какво ще получите, ако се обърнете към специалист и си поръчате ландшафтен проект /проект за озеленяване/ ?• Планиметрично заснемане на парцела.

Общ план на градината – Обикновено той се предхожда от няколко идейни варианта на различно стилово оформление, от които избирате това, което най-много ви допада. В общия план са нанесени всички градински елементи, ограда с местата на входната и гаражната врати, водни площи, декоративни елементи, цветни насаждения, зелена морава, единични дървета /солитери/, зеленчукова градина и др. Желателно е идейният проект да е съпроводен с цветни триизмерни (перспективни) скици на характерни участъци от градината, които ще ви дадат визуална представа за крайният резултат, но трябва да имате предвид, че те се заплащат допълнително. На тези скици може да видите ландшафта на вашата градината в перспектива, но имайте предвид, че растенията са жив, развиващ се организъм и проектът показва как ще изглеждат те след години.

Дендрологичен проект – определя какви растителни видове трябва да се насадят според мястото, с което разполагате и климата в района, като отчита съчетаването на цветни групи и тревисти растения. Отбелязват се дървесно-храстовите групи, вземат се под внимание особеностите в растежа и цъфтежа на отделните видове.

Вертикална планировка – тя е задължителна при градините с голяма денивелация. С нея се трасира теренът, определят се разликите във височините на отделните участъци и необходимите стълби и рампи за преодоляване на денивелацията, изравняване и участъците в изкоп и в насип.
План на алейната мрежа – пътеки, площадки, включително плочо-пътеки на тревна фуга и други. Отбелязани са използваните материали и характерни детайли, обзавеждане на площадката.

Посадъчен проект – дават се указания как да се засадят растенията, на какво разстояние, на каква дълбочина, бройка за всеки вид и др.
Детайлен план на характерни зелени композиции, скална градина, алпинеум.

Детайлен план на архитектурни паркови елементи – водната площ, езерце, шадраван, градинска чешма, водни каскади, пейки, перголи, беседки и др.
Проект за автоматизирана поливната система /ако се изгражда/, дренажна система /ако се налага/.

План схема на градинското осветление
Обяснителна записка за вида и последователността на строителните и посадъчните работи, както и за поддържане на градината
Проектосметна документация-приблизителна цена на труд, материали.

Ландшафтният проект може да се поръча заедно с архитектурния, но работата по изпълнението му трябва да започне едва след като са приключили строителните дейности в парцела. Цената на проекта зависи от големината на градината и сложността на задачата.

Как се прави градинка мечта

Автор: ланд.арх.Павлина Тодорова

Отговорете