Как да създадем и поддържаме красива тревна площ?

Trevna-plosht

Как да създадем и поддържаме красива тревна площ?

Създаване на нова морава.

Подготовка на терена – подгответе терена, като го прикопаете или като използвате мотофреза. Подравнете терена, ако това е необходимо. Колкото по – добре е подготвена лехата, толкова по – добра морава ще получите. Добрият дренаж е важен, а дълбокото прекопаване ще помогне.
Обработете терена с гребло. Валирайте или трамбовайте почвата и отново обработете с гребло. Накрая добавете тор и обработете с гребло, за да стимулирате вкореняването и развитието на корените.
Засяване на семената – изберете подходяща смес в зависимост от това как ще се използва теренът. Смесите могат да бъдат засявани по всяко време от пролетта до ранната есен. Засейте половината семена в едната посока, а след това останалата част напречно на първото засяване.

Зариване на семената – Заравнете семената отново с гребло, за да покриете семената. При песъчливи почви валирайте след заравняване с греблото.
Дълбочина на засяване – идеалната дълбочина на засяване е 1 см. Това гарантира, че повечето семена ще покълнати ще се развият. Ако дълбочината на засяване е по – голяма от 1 см, само видовете от сместа, които имат по – едри семена, ще могат да покълнат.
Поливане – през сухи периоди поддържайте лехата влажна, като я поливате с фин разпръсквач.
Косене на моравата – първото косене на трева не трябва да бъде извършвано до височина, по – малка от 6-8 см. След това височината да е не по – малка от 3-4 см.

Как да създадем и поддържаме красива тревна площ.

Защо моравата ми изглежда слаба и пълна с плевели?
В миналото много морави са правени от нискокачествени сортове и често от видовете фураж с отворени или широки листа, което оставя много място за развитието на плевели. Тревите за морава в смесите Turfline растат плътно и са с фино листно покритие.

Защо тревата ми изчезва под дърветата?
Повечето от тревите не са сенколюбиви, но избраните за сместа Tufline Shademaster имат специална поносимост към сянка.

Защо моравата ми има жълти петна?
Една от причините може да е ниско съдържание на хранителни вещества, което може да бъде коригирано като се увеличи количеството на тора. Друга причина може да бъде плътна почва, съчетана с лош дренаж, което може да бъде коригирано като разрохкате почвата с вила. Друга причина би могла да бъде заразяване с гъбички.

Защо моравата ми загива на отделни места?
Най – вероятната причина е заразяване с гъбички. Най – добрият начин да избегнете тези атаки е да поддържате добро ниво на торене през пролетта и лятото и по – ниско ниво през есента. Острите атаки могат да бъдат третирани с фунгицид.

Защо на моравата ми има много мъхове?
Основната причина за появата на мъхове е сянка, ниско ниво на варовик в почвата, лош дренаж и най – общо недобър растеж на тревата. Разрешаването на тези проблеми в повечето случаи ще разреши и проблема с мъховете.

Вижте фирми, които извършват затревяване.

 

Отговорете