Изграждане на водни площи и ефекти

Voden-efekt

Изграждане на водни площи и ефекти.

Съвети за озеленяване и изграждане на водни площи и ефекти.
Човек е свикнал с водните площи от векове и има потребност да вижда реки, езера и други водни повърхности, ето защо водата се явява като естествен притегателен център в парковата композиция.

Водните ефекти условно можем да разделим на статични и динамични. Езерата и басейни със спокойни води внасят естественост в градината и поглъщат отрицателната енергия. Водопадите, потоците и фонтаните освен ефектна част от парка или двора са източник на живот и разнообразие.

Най често водни площи се изграждат в близост до скалния кът или вписани в границите на декоративната растителност. Напоследък е модерно да се разполагат непосредствено до плочници и веранди. Фонтана може да поставите сам в тревната площ, но по добре да не е в центъра на двора. Водни площи има и в зелените партери на почти всички аристократични имения и градини в западна Европа.

Ако изграждате езеро озеленете бреговете му разнообразно. На преден план оставете чисти площи, на заден засадете плътно до него декоративна растителност, целта е тя да бъде като фон и да се отразява в спокойните му води. От страни създайте полуоткрити пространства или разположете солитер. Не разполагайте в близост дървета с мощни корени, които могат да разрушат дъното. В самата водна площ поставете растения / така наречените хидрофити / като лилия, ирис, лотос и др.

Изграждане на водни площи и ефекти.

Когато изграждате реки и потоци избягвайте правите линии, разширете корито в края на реката. По бреговете засадете влаголюбива и крайбрежна растителност.
Имайте пред вид, че водопадите заемат централно място в композициите. Осигурете добра видимост към тях, от колкото може повече гледни точки и аранжирайте камъните и растителността съобразно тях.

От техническа гледна точка е най важна добрата хидроизолация на дъното. Първо изкопайте подходящо легло, покрийте с пясък и го уплътнете много добре, после дооформете леглото. Може да си купите готово дъно, това е най лесния вариант, но сте ограничени в размерите и формите. Друг избор е да използвате хидроизолационно PVC фолио. Неговите неудобство е, че трудно може да му се сложи сифон за източване и негова ширина е най често до 4 м. Добре е да оставите малка вдлъбнатина, за да може да използвате циркулационната помпа за източване на водата.

Нашата препоръка е да изградите дъно от бетон и армировка. В днешно време на пазара има голям избор от хидроизолации за бетон, които се полагат върху него или се прибавят като добавки. Предимството на бетоненото дъно е, че не сме ограничени за форма и размер, както и възможността за лесен монтаж на сифон. Той е небходим, защото лесното почистване на водната площ улеснява поддръжката на зелените площи.

Декорирайте бреговата ивица с камъни и покрийте всичко с речен филц. Украсете с подходяща растителност.
Изберете помпа с дебит съобразен с коритото и приливниците, така че да осигурява нормален воден поток и водата да не прилива, или пък да е твърде малко.
В заключение може да кажем, че при изграждане на водна площ или воден ефект, най важно е да обмислите добре композицията и да направите добра хидроизолация.

 

Отговорете