Идеи за вертикално фасадно озеленяване

Fasadno-ozelenyavane

Вертикално фасадно озеленяване.
Време за четене 3 минути.

Вертикалното фасадно озеленяване е важна част от изграждането на зелените площи около една сграда и неразделна част от растителността в градината.
В България опита с такъв тип озеленяване е все още доста ограничен. Това се дължи на схващането, че растенията по-фасадата са вредни за сградата, нещо което в повечето случаи е невярно.

Понятието вертикално озеленяване обхваща в себе си всички растения върху фасадата на една сграда. Това включва озеленяването на стените, озеленяването на балконите, прозорците и покрива. Растителността по балконите и прозорците може да е много атрактивна част от облика на една сграда , но тя е твърде малка като обем, за да предаде някакъв нов изглед на фасадата.

Затова пък, озеленяването на стените може да промени изцяло начинът, по който се възприема сградата.

Обърнете внимание, че екоративният ефект на фасадното озеленяване е специфичен. Той е различен в зависимост от вида на сградите. То може да разнообрази, съживи и придаде атрактивен вид на монотонните фасади, но при богато украсените сгради ще покрие фините архитектурни елементи и това ще е недостатък.

В този случай се препоръчва озеленяване на ъглите. Така се смекчава тяхната острота и се спомага за плавното и естествено вписване на сградата в зелената среда.

Най-често вертикалното озеленяване се използва около входа или прозорците. В този случай поради малките площи, използваме по-скромни по размер видове, имащи силен декоративен ефект. Тук освен храстовидни лиани често се използват и различни едногодишни и многогодишни увивни и катерливи видове.

Вертикално фасадно озеленяване.

Вертикално фасадно озеленяване

Най-рядко се използва цялостното покриване на една сграда с растения. Това създава твърде тежък и тромав ефект, който не може да се сравнява с балансираното и жизнерадостно въздействие на частичното вертикално озеленяване.

За положителен ефект трябва да познаваме добре формата на растеж, която имат използваните видове. Въпреки, че всички растения за вертикално озеленяване покриват предоставените им вертикални повърхности, те се различават значително по формата, която ще придобият.

Голяма част от храстовидните лиани и тревистите увивни видове не могат да образуват достатъчно изправени клонки и копират формите на фасадата или конструкцията под себе си. Така че, ако не полагаме грижи клоните им могат постепенно да се вплетат и ще образуват известни изпъкналости.

Ако използваме храстовидни лиани при вертикалното озеленяване задължително ги подстригваме подобно на жив плет. В резултат растителността плътно прилепва към стената като копира нейните форми. Обаче при растенията, развиващи свой обем трябва да се извършват периодични подстрижки за премахване на неправилни и дразнещи участъци.

Ключов е момента с прикрепването на растенията. Има малка група от дървовидни лиани, които се закрепват много добре за стените посредством въздушни корени или чрез специални разширени краища на мустачките (при дивите лози). Общото на тези растения е, че те са много по-агресивни и могат да обхванат големи части от стените, поради което се налага да бъдат ограничавани.

Всички останали видове дървовидни лиани и всички тревисти увивни не могат да се закрепват сами. Затова те се нуждаят от конструкция, която да води разполагането им по фасадата.

Фасадно озеленяване, видове конструкции.

Фасадно озеленяване, конструкции

Най-често се използват различни видове решетки, направени от дърво или метал.

Решетките направени от метал имат някои недостатъци, като нежеланието на някои видове да се катерят по тях и високата им цена. Недостатък при всички видове решетки е че те са сравнително скъпи и се монтират трудно, особено при по-голяма височина. Закрепването им трябва да е много добро поради опасността от падане и т.н. Въпреки това малките решетки, използвани около входната врата или прозорците са сред най-често срещаните конструкции за вертикално озеленяване.

Макар и по-рядко използвани, популярност набират и мрежите. Те могат да бъдат полимерни, текстилни или метални. Опънати на рамка или на няколко опорни точки на самата фасада те изпълняват абсолютно същата функция като решетките. Те са по-евтини и много по-леки, но поставянето им е сложно и трудоемко.

Вероятно най-простата като вариант конструкция са вертикално опънатите шнурове или въжета. Те са закрепени за специално монтирани или вградени халки или метални колчета в горният край на озеленяваната стена. Въжетата се разполагат през 40-60 см. едно от друго в зависимост от използвания вид. А също и от това колко бързо желаем растителността да обхване цялото пространство. Шнуровете са евтин вариант и са много по-стабилни от решетките и мрежите, а освен това са и изключително лесни за поставяне.

Добре е всички конструкции да се поставят, така че между тях и стената да остане празнина широка в диапазон 5 – 10 см. Тя не толкова ще предпазва от влага, колкото ще действа като изолация за дома. Друг вариант са вертикалните шнурове, те притискат летораслите към стената и ги закрепват в това положение. За целта по дължината на стената се опъват много добре здрави шнурове през 0.5 – 1 м. Един над друг. Този тип конструкции са подходящи за видове нямащи способности за закрепване като повечето сортове рози и някой изправени храсти използвани за вертикално озеленяване.

Лияни за вертикално фасадно озеленяване и начин на закрепване.

 

вид на лияната Способ на закрепване Максимална височина в метри на стените които мога да се озеленяват. Срок на цъфтежа брой седмици Есенна багра
Актинидия (киви) увиване 10 Зависи от вида
Аристолохия увиване 10
Бръшлян  директно 5 – 30 Вечнозелен
Вистерия увиване 10 – 20 4 – 5 жълта
Жасмин увивно 10 7 – 8 Зелена, жълта
Лоза мустачки 15 – 30 Зависи от сорта
Лоницера увиване 5 4 – 7
Kампсис директно 20 7 – 9 жълта
Клематис Дръжките на листата До 10 5 – 9 Зависи от сорта
Партеноцисус директно 10 – 20 червена
Пасифлора мустачки 5 5 – 10
Периплока увиване 20 4 жълта
Роза привързва До 10 4 – 10
Фалопия увиване 10 7 – 11 жълта
Хортензия Закрепва се директно 5 6 – 7

В категории 🍃 Озеленяване София и 🎋 Озеленяване страната във фирмения каталог на Зелено БГ има регистрирани над 90 фирми за озеленяване от цяла България.

 

Отговорете