ВОДНИ ЗАВЕСИ

Vodna-zavesa

Фирма за контакти:

ХИДРОЕФЕКТ

ВОДНИ ЗАВЕСИ.
ВОДНИ ЗАВЕСИ – могат да бъдат изпълнени с височина 3,5, 10, 15 и повече метра, със сравнително много малко разстояние между водоспускащите ленти – 3 cm една от друга, с което се чувствително подобрява преследвания ефект; с произволна форма – кръг, елипса, дъга, спираловидна, праволинейна и др., декоративен иноксов ламаринен дистрибуторен «кожух», скрита тръбна система. Точно дозиран за целта едрокапсов дебит по лентите, така че гледайки отдолу нагоре завесата при по – големи височини се създава впечатление на зимна картина – бавно сипещ се сняг на едри «парцали». В основата си водната завеса много често се гарнира с широкостеблени фонтани с малка височина, тънкоструини водопади, водно огледало и подводно осветление; патентно решение на пръскоулавящо и същевременно шуморегулиращо устройство виж повече: http://www.hidroefekt.com/pdf/article-bg.pdf

Къде е мястото им: – навсякъде в интериорното пространство – обществени зали, висикопрестижни и луксозни хотели, СПА-центрове, бизнес центрове, МОЛ-ове, атриуми, офиси, зимни градини, междустълбищни пространства и др.

ВОДНИ ЗАВЕСИ.