ТРЕВНИ СЕМЕНА И СМЕСКИ

Trevni-semena

ТРЕВНИ СЕМЕНА И СМЕСКИ.
Mожете да сеете тревните семена по всяко време от ранна пролет до късна есен. При условие, че през сухите периоди сте осигурили необходимата влажност за семената, за да се развие тревата добре. Дори да решите да използвате сухоустойчива тревна смеска. Tрябва да знаете, че докато семената поникнат и се развият, задължително се нуждаят от адекватно поливане.

ТРЕВНИ СЕМЕНА И СМЕСКИ.