Oрганичен течен тор ЛУМБРЕКС

Techen-tor-Lubreks

Oрганичен течен тор ЛУМБРЕКС

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИЛОЖЕНИЕ:
Лумбрекс е изключително ефективен, екологичен хуминов тор
с широк спектр на приложение при всички селскостопански култури оттлеждани на открито и в култивационни съорьжения.
Екстрактьт сьдържа в разтворен вид, концентрирани най-важните
хранителни компоненти на биотора – хуминови киселини, фулвокиселини и всички необходими за растенията макро и микроелементи. Това позволява да се прилага както като почвен тор преди разсаждане и по време на вегетация, така и като листен тор.

ПРЕПОРЬЧИТЕЛНИ НОРМИ:
Третиране на семена:
• Зеленчукови – 100 мл. на 1 л. вода, накисват се за 4 – 6 часа;
• Житни – 1 л. на 1 тон семена.
Разсадопроизводство:
300 мл. на 100 л. работен развор след поникване и двукратно през 5 – 7 дни;
Листно подхранване:
• зеленчукови – 250 – 300 мл./дка, 2-3 кратно;
• житни – 200 мл./дка., едно-двукратно;
• слънчоглед, царевица, рапица – 150-200мл./дка., едно-двукратно;
• тютюн – 150-200 мл./дка., двукратно;
• лавандула – 150-200 мл./дка., няколкократно през 10-15 дни;
• люцерна и тревни площи – 200-250 мл./дка., след откос;
• трайни насаждения – 200-250 мл./дка., 2-3 кратно;
• цветя и декоративни храсти – 200-250 мл./дка., няколкократно;
• стайни и градински растения – 2-3 мл. на 1 л. вода, през 7-10 дни.
Почвено подхранване:
• 1 – 3 л. тор/дка., в зависимост от големината на растенията и схемата на торене;
• стайни и градински растения – 3-4 мл. на 1 л. вода, през 7- 10 дни.