Oрганичен течен тор ЛУМБРЕКС

Techen-tor-Lubreks

Фирма за контакти:

ЕКОФЕРМА с. Костиево

Oрганичен течен тор ЛУМБРЕКС

ЛУМБРЕКС е органичен течен тор. Удостоверение за регистрация 0050/06.01.2011 г. на МЗХ. ЛУМБРЕКС представлява екстракт от биотор от ЧКЧ. ЛУМБРЕКС е изключително ефективен, екологичен хуминов тор. Има широк спектър на приложение при всички селскостопански култури, отглеждани на открити площи и в култивационни съоръжения.

ЛУМБРЕКС се прилага при зеленчукови, житни, царевица, слънчоглед, лозови, овощни, ягодоплодни насаждения. А също така и при цветя и декоративни храсти, тревни площи, етеричномаслени, влакнодайни и лечебни култури, дървесни видове и други. ЛУМБРЕКС съдържа в разтворен вид, концентрирани най-важните хранителни компоненти на биотора. Като хуминови киселини, фулвокиселини и всички необходими за растенията макро и микроелементи. Това позволява да се прилага както като почвен тор преди разсаждане и по време на вегетация. А ъщо така и като листен тор.