Собствено производство растения

Rastenia-sobstveno-proizvodstvo-tui

Фирма за контакти:

ГРАДИНСКИ ЦЕНТЪР ДЪБНИКА

Собствено производство растения

Градински център „Дъбника“ – гр. Враца

Собствено производство:

Thuja occidentalis (Туя западна 12 сорта)
Thuja orientalis (Туя източна)
Tilia argentea (Липа сребролистна)
Platanus occidentalis (Чинар западен)

Разсади от иглолистни и широколистни декоративни видове:

Албиция
Гингко билоба
Вечно зелени храсти
Цъфтящи храсти
Рози
Алпийски растения
Палми

Презасаждане на едроразмерни дървета до 6 м.

За Вашето имение:
Елитни растения – внос, комплексна доставка,
всички видове и размери
Разсади от различни декоративни, дървесни и
храстови видове