Производство на бегонии, теменужки и др. сезонни цветя

produkt begonii

Производство на бегонии, теменужки и др. сезонни цветя.

Фирма DIMITRIOS FOTOPOULOS произвежда повече от 30 вида сезонни цъфтящи растения.

Разсадникът се намира в северна Гърция, близо до Солун