Проекти за озеленяване

Landshaften-proekt

Фирма за контакти:

АЛД - КАРАМОЧЕВ

Проекти за озеленяване

Проектът за озеленяване включва:

• Дендрологичен проект

• Посадъчен чертеж

• Алейна мрежа, включително рисунък и видове настилки

• Детайли в дворното пространство

• Проект за поливна система