Покривно озеленяване – Mr. Donchev

pokrivno-ozeleniavane

Фирма за контакти:

Mr. Donchev

Покривно озеленяване – Mr. Donchev

Mr. Donchev извършва и покривно озеленяване.
Покривите на сградите са подходящи за интензивно озеленяване, особено ако конструкцията на покрива позволява това. Инвестицията се възвръща отчасти чрез спестяване на разходите за отопление и климатизация, и удължаване живота на покрива. Растителния слой поема около 20% от прах и вредни вещества, които се съдържат във въздуха.

Бавното изпаряване на дъждовните води, от почвата върху покрива, допринася за опазването на естествената влага и създаването на здравословен климат. Озеленените покриви осигуряват защита срещу проникване на шума вътре в сградата. Чрез тях се създава и допълнително открито пространство, което автоматично се превръща в любимо място за почивка и организиране на незабравими коктейли и събития.

фирма Green World има дълъг опит в покривното озеленяване

Покривите на сградите са подходящи за интензивно озеленяване, особено ако конструкцията на покрива позволява това. Инвестицията се възвръща отчасти чрез спестяване на разходите за отопление и климатизация, и удължаване живота на покрива. Растителния слой поема около 20% от прах и вредни вещества, които се съдържат във въздуха.

Бавното изпаряване на дъждовните води, от почвата върху покрива, допринася за опазването на естествената влага и създаването на здравословен климат. Озеленените покриви осигуряват защита срещу проникване на шума вътре в сградата. Чрез тях се създава и допълнително открито пространство, което автоматично се превръща в любимо място за почивка и организиране на незабравими коктейли и събития.

Mr. Donchev има дълъг опит в покривното озеленяване