Палми и друга екзотична растителност под наем

Palmi-pod-naem

Фирма за контакти:

БУРГАСЦВЕТ-90-ТАНЕВ ЕООД

Палми и друга екзотична растителност под наем

Често за по-голям ефект палми се излагат на ниски температури и резултата е загинало растение и отрицателен финансов резултат за клиента. Неправилните грижи и липсата на компетентни знания наложиха да предлагаме услугата: отдаване под наем на палми и екзотичната растителност. През летният сезон /от края на май до началото на октомври/ клиенти търсят растенията ни, тъй като те създават атмосфера отличаваща се със своя колорит и естетика. Ние предлагаме най-богат и разнообразен видов състав в България.

При отдаването им под наем клиентите ни получават продукт с високо качество. Палмите ни се отличават със „здрав” външен вид изразяващ се в: добре развит изправен ствол, неразклонен, често удебелен за стабилност в основата си и завършващ с корона от внушителни и красиви листа. Това е така защото през зимният сезон за тях са полагани грижи. При домашни условия за растения с голям размер това е ангажимент.

Целогодишно следим състоянието на: корените, стъблата, листата, цветовете и короните на палмите. Важни фактори са: температурата, светлината и влажността на въздуха. През различните вегетационни периоди се полагат комплекс от грижи включващи: поливане, пресаждане, приготвяне на подходящи почвени смески, подхранване и др.