Озеленяване на обществени площи

Obshtestweno-ozeleniavane-Zeleno-BG

Фирма за контакти:

АВА ПАРК ЕООД

Озеленяване на обществени площи
Основният предмет на дейност на АВА ПАРК е озеленяване на: Паркове и градини
Частни имоти
Хотелски, училищни, университетски и търговски комплекси
Бензиностанции
Предприятия, офиси и обществени сгради
Централни градски пространства и пешеходни зони
Спортни терени
Детски площадки и атракциони
Курортни и ваканционни селища
Лесопаркови територии
Пътища, скоростни магистрали и др. селищни, и извънселищни зелени територии и паркови зони
Интериорно озеленяване на жилищни и обществени сгради