Колумбарийни стени

Kolumbarii

Фирма за контакти:

ЕНЧО ЕНЧЕВ - ЕТЕ ЕООД

Колумбарийни стени.

Специално проектирани и конструирани колумбарии от самостоятелно разработени части от армиран фибробетон. Повърхностно импрегнирани и лаково защитени. Асортиментът включва елементи за модулна композиция от стенни паметници и мемориални колони.

Разновидностите шлайфана мозайка целят да се постигне краен резултат, съобразен с общинските желания и предпочитания.