Игрални маси

Igralni-masi

Фирма за контакти:

ЕНЧО ЕНЧЕВ - ЕТЕ ЕООД

Игрални маси.

Игралните маси. Продуктите от креативната серия игрални маси на фирмата „Енчо Енчев – ЕТЕ“ ЕООД са контра пункт на стресовото ежедневие. Те са чудесно екстериорно решение в сърцето на големия парк и град.

Производство на игрални маси.

Игралните маси, произвеждани от Енчо Енчев – ЕТЕ ЕООД се отличават с изключително качество, устойчивост, функционалност и естетика. Основно предназначени да осигуряват благоустроена, модерна и естетична градска среда. С което да се подобри качеството на живот на гражданите.

Използват се като парково оборудване, което предоставя възможност за активен спорт в зоните за отдих.