Градинско и ландшафтно строителство

Landshaftno-stroitelstvo

Фирма за контакти:

ТРИВАН ООД

Градинско и ландшафтно строителство.
Проектиране, изграждане и поддръжката на зелени площи. Проектът за озеленяване е неизменна част от всяка една проектна документация за нови строителни обекти. С озеленяването се цели създаване на по-благоприятна среда за обитаване и се подобряват микроклиматичните условия в границите на обекта, чиито територии са подложени на озеленяване.

Градинско и ландшафтно строителство.