Екстериорно озеленяване от Аквапалм

produkt-eksteriorno-ozelenyavane

Фирма за контакти:

АКВАПАЛМ ООД

Екстериорно озеленяване от Аквапалм

Ние създаваме зелени площи, съобразени с вашите нужди и възможност. Изграждаме паркове и градини, които съчетават правилно подбрани растителност, настилки, водни ефекти и скални кътове, както и системи гарантиращи тяхната устойчивост.

За да сме сигурни, че озеленяването ще постигне желания ефект, винаги започваме със създаването на проект. Проектът ви помага да добиете реална престава за отделните зони и композиционното разпределение на различните елементи. Проектирането включва: идеен проект, дендрологичен проект, вертикална планировка и количествено-стойностна сметка.

Веднъж уточнили как ще изглеждат вашите зелени площи и срока и цената на създаването им, пристъпваме към тяхното изграждане или реконструитане. Тази фаза включва подготовка на терена, засаждане на растителността, затревяване чрез засяване или зачимяване, обособяване на кътове, алеи и т.н.