БИОТОР ЛУМБРИКАЛ

Biotor-Lumbrikal

БИОТОР ЛУМБРИКАЛ
биотор произведен от ЧКЧ

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИЛОЖЕНИЕ:
Биоторьт представлява екологично чист биопродукт и отговаря на всички стандарти за почвен обогатител и подобрител.
Той е жив тор. Съдържа милиарди полезни микроорганизми, както и всички необходими за растенията макро и микро хранителни елементи въ високи концентрации.
Биоторьт е възможно най-пълноценния продукт за получаване на чиста и здрава почва.
Биоторьт се използва за трайно подобрение на изтощени и разрушени почви, както и за възстановяване и повишаване на почвеното плодородие. Използва се за непосредствено торене като комплексен тор с продължително действие в зеленчукопроизводството, цветарството, за сьздаване на трайни
насаждения, за рекултивация на нарушени терени и др.
ПРЕПОРЬЧИТЕЛНИ НОРМИ:
• като компонент към смеските за разсад, саксийни цветя, вкореняване и др. – 150 – 200 л./куб.м. смеска, еднократно;
• зеленчукови култури на открито – 300-500 л./дка., еднократно;
• зеленчукови култури в оранжерии – 200 мл./растение, двукратно – при засаждане и 20 дни по-кьсно;
• картофи – 500-900 л./дка, еднократно;
• ягоди – 300-350 л./дка., еднократно;
• овощни дрвета – 2.0 – 4.0 л./ дръвче, при засаждане и 1.0 – 3.0 л. /дрвче , пролетно подхранване;
• лозя – 0.5 – 1.0 л./лозова прычка, при засаждане и 0.5-1.5 л./лоза, пролетно подхранване;
• рози – 1.0 – 2.0 л./роза, при засаждане и 1.0 – 1.5 л./роза, пролетно подхранване;
• тревни площи – 200 – 300 мл./кв.м., предсеитбено и 150-250 мл./кв.м., подхранване;
• рекултивация на нарушени терени – 250 – 350 л./дка.