Авторски, индивидуални проекти за озеленяване

ProduktGradinaBG

Фирма за контакти:

КИО ИВАН УЗУНОВ ЕООД

Авторски, индивидуални проекти за озеленяване.

КИО-Иван Узунов изготвя авторски, индивидуални проекти за озеленяване на паркове, частни дворове, обществени зелени площи. А също и на туристически обекти, спортни терени, детски паркове.

Фирмата работи с геодезически фирми, които изготвят проекти за вертикално планиране за нуждите на озеленяването.

Авторски, индивидуални проекти за озеленяване.